ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2010: Κλειδί τα πλασματικά χρόνια – Οδηγός για την αναγνώρισή τους με ή χωρίς εξαγορά.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης (TA NEA)

▅Στις γυναίκες, που επιβαρύνονται με τα περισσότερα χρόνια δουλειάς κυρίως στο Δημόσιο, δίνει ανάσα η δυνατότητα αναγνώρισης  πλασματικών ετών (φωτογραφία αρχείου)

Δέκα κλειδιά που οδηγούν ενωρίτερα σε έξοδο από τον εργασιακό βίο με βασικό όχημα τον πλασματικό χρόνο εργασίας (έως 7 έτη) με ή χωρίς εξαγορά μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ασφαλισμένοι.
Διευκρινίζεται ότι όσα πλασματικά έτη εξαγοράζονται θα είναι για την προσαύξηση της σύνταξης και όσα δεν εξαγοράζονται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Χρήση πλασματικού χρόνου έχουν τη δυνατότητα να κάνουν όσοι έχουν πάνω από 12 συντάξιμα πραγματικά έτη.
1Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ με το ισχύον καθεστώς κοστίζει ποσό ίσο με το 20% του μισθού κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με το νέο καθεστώς, το κόστος θα αντιστοιχεί και πάλι στο 20% του μισθού, αλλά:
Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και συνταξιοδοτείται με σύνταξη αναπηρίας, η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση του δικαιώματος απαιτεί 900 ημέρες ασφάλισης.

2Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  για ανατροφή παιδιών. Εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη που ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλάσιου του ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης αρχικά είχε υπολογισθεί στο νομοσχέδιο να συγκαταλέγεται ο πλασματικός χρόνος του νόμου Πετραλιά. Με τροπολογία που ψηφίστηκε στο παρά πέντε προβλέπεται ότι ο πλασματικός χρόνος ασφάλισης για τις μητέρες παρέχεται ανεξαρτήτως της ημερομηνίας γέννησης των παιδιών. Σημειώνεται ότι το κόστος αυτής της αναγνώρισης επιβαρύνει τα ασφαλιστικά ταμεία και μπορεί να κάνουν χρήση και οι άνδρες. 3Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ και μέχρι 300 ημέρες. Συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, ενώ δεν χρειάζεται εξαγορά.

4Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ και μέχρι 300 ημέρες.

Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1/1/2011 έως 31/12/2014 θα γίνεται έκπτωση 30%.

Για όποιους θεμελιώνουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 θα γίνεται έκπτωση 50%. Σημειώνεται πως οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν από το 2011 την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας σε κάθε περίπτωση, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση και αυτό αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) και τους δημοσιογράφους.

Οι ασφαλισμένοι που θέλουν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους θητεία πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Στις περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει μόνο στο ένα Ταμείο τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η επιλογή είναι δική του, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το τελευταίο Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί.

5Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ άνευ αποδοχών και μέχρι δύο έτη.

6Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ για την απόκτηση ενός πτυχίου, καθώς και ο χρόνος σπουδών μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας σε μέσες επαγγελματικές σχολές. Καταβάλλεται για κάθε μήνα ποσό υπολογιζόμενο με 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και 6% για τους φορείς επικουρικής επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

7Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. Συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χωρίς εξαγορά.

8Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΚΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ που προβλέπεται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.

9Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΕΣ (υπολογίζεται για τους μισθωτούς κατά μέσο όρο σε 150 ημέρες και θα είναι η ακριβότερη εξαγορά).  μπορούν να αναγνωρίσουν πριν από την εγγραφή τους στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ) μέχρι 5 έτη, για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί εισφορές.

10ΟΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Τα ηλικιακά όρια και οι πληρωμές

Ο ΧΡΟΝΟΣ που θα μπορεί να συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο:

Σε 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 Σε 5 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 Σε 6 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2013 Σε 7 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2014 και μετά.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2011 ενώ η πληρωμή για τις αναγνωρίσεις θα μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ (εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της απόφασης) με έκπτωση 15% είτε σε διμηνιαίες δόσεις. Ειδικά για τον χρόνο φοίτησης και της ανεργίας για θεμελίωση δικαιώματος και προσαύξηση της σύνταξης θα γίνεται με την καταβολή κάθε μήνα ποσοστού 20% για τα ταμεία κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τα επικουρικά επί του 25πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Επίσης για το Δημόσιο με υπό ψήφιση (αύριο) νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών επαναπροσδιορίζονται οι χρόνοι ασφάλισης που λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση του εκάστοτε απαιτούμενου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνου ασφάλισης των ασφαλισμένων του Δημοσίου και επιπλέον καθορίζεται ο τρόπος αναγνώρισης και εξαγοράς τους. Ετσι, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1-1-2011 και μετά, πέραν των ήδη προβλεπόμενων χρόνων, θα είναι δυνατή η προσμέτρηση και του χρόνου σπουδών σε μέσες ανώτερες ή ανώτατες σχολές. Επίσης καθορίζεται ότι για τα πρόσωπα αυτά ο συνολικός χρόνος για τον οποίο δεν έχουν καταβληθεί αποδοχές, που μπορεί να αναγνωριστεί ως συντάξιμος, ανέρχεται σε επτά έτη, με κλιμάκωση του χρόνου ανάλογα με το έτος θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: