Μυστικά και παγίδες στο νέο Ασφαλιστικό 2010 – Ψαλίδι στις πρόωρες και τις επικουρικές – 8 ερωτήσεις- απαντήσεις.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Π. Γεωργάκης  (ΤΑ ΝΕΑ)

Σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις (μέχρι και 20% κατά τα συνδικάτα) που θα απονέμουν τα ασφαλιστικά ταμεία από το 2013 φέρνει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο από χθες ετέθη σε δημόσια διαβούλευση.

Με το νομοσχέδιο παρέχονται κίνητρα παραμονής στην εργασία, αντικίνητρα για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, ενώ καθίσταται ασύμφορη η συνταξιοδότηση με λιγότερα από 35 έτη ασφάλισης. Ο χρόνος εργασίας χωρίζεται σε τριετίες, η δε τελευταία από τα 36 και μετά έχει μεταβαλλόμενους συντελεστές αναπλήρωσης ούτως ώστε να παίρνει ανώτατη σύνταξη όποιος συμπληρώνει 40 έτη εργασίας.

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν έναν χρήσιμο οδηγό για τις ανατροπές που επιφέρει το νομοσχέδιο:

Ποιες αλλαγές επέρχονται στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων;

Για όσους έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση για πρώτη φορά μέχρι τις 31/12/1992 και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μέχρι τις 31/12/2017, ο υπολογισμός της σύνταξης για κάθε έτος ασφάλισης από το 2013 και μετά θα γίνεται με ποσοστό αναπλήρωσης 2%, παρ΄ ότι στα συγκεκριμένα Ταμεία για τους παλαιούς ασφαλισμένους ισχύουν ποσοστά ακόμη και 3,5%. Επίσης επεκτείνεται και στο Δημόσιο από 1/1/2011 η ποινή 6% κατ΄ έτος για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.

Οσον αφορά τις επικουρικές συντάξεις, θα είναι ακόμη και κάτω του 20% των συντάξιμων αποδοχών μετά το 2011, εφόσον αναλογιστικές μελέτες δείξουν ότι τα συγκεκριμένα Ταμεία δεν αντέχουν υψηλότερη παροχή. Με τη διάταξη αυτή αλλάζει προς το χειρότερο ο νόμος Πετραλιά, που όριζε πως εάν τα επικουρικά ταμεία είχαν αναλογιστικά προβλήματα, η σύνταξη θα περιοριζόταν στο 20%.

Επίσης καθίσταται ασύμφορη η συνταξιοδότηση με λιγότερα από 35 έτη ασφάλισης, ενώ μικρότερες σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα θα είναι οι συντάξεις που θα απονέμουν τα ασφαλιστικά ταμεία από το 2013 και μετά.

Από 1/1/2018 καθιερώνεται η βασική σύνταξη (στα 360 ευρώ). Τη σύνταξη θα δικαιούνται όλοι οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν για πρώτη φορά συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2018 και εφεξής. Η βασική σύνταξη θα καταβάλλεται και νωρίτερα από τα 65 έτη, αλλά θα μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. Βασική σύνταξη θα δικαιούνται και οι ανασφάλιστοι, όσοι έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από 4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης σε ηλικία 65 ετών και εφόσον το εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το 14πλάσιο και το 28πλάσιο του πλήρους ποσού της βασικής σύνταξης. Οι αλλοδαποί θα πρέπει να έχουν μείνει στη χώρα μας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους. Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/2013 και εφεξής που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1/1/2018 δικαιούνται αναλογικού ποσού σύνταξης με βάση τον συνολικό χρόνο ασφάλισής τους, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός πλήρους έτους ασφάλισης ή τριακοσίων ημερών και με τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία κατά περίπτωση. Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης, αν ο χρόνος ασφάλισης είναι μικρότερος των 15 ετών ή 4.500 ημερών ασφάλισης, καθορίζεται το 65o έτος. Με παραδείγματα που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας, φαίνεται πως το ποσοστό αναπλήρωσης που με το ισχύον σύστημα είναι 70% μειώνεται (κατά μέσον όρο) στο 65%, με αποτέλεσμα μεσοσταθμικά η τελική σύνταξη να μειώνεται κατά 7%.

Ποιες αλλαγές επέρχονται στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης;

Από 1/1/2011 εφαρμόζεται ο νόμος Πετραλιά (αυξάνοντας από τα 58 στα 60 έτη το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για ασφαλισμένους από το 1983 και μετά). Από το 2011 θα αυξηθεί το όριο των 50 ετών κατά έναν χρόνο για τις μητέρες ανηλίκων (σταδιακά θα φτάσει στα 55). Επίσης από 1/1/2011 θα επέλθει εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Περίπου 140.000 εργαζόμενες στο Δημόσιο θα είναι πλέον υποχρεωμένες να συνταξιοδοτούνται, είτε στα 60 με μειωμένη σύνταξη, είτε στα 65 με πλήρη. Μεγάλες χαμένες θα είναι οι παλαιές ασφαλισμένες, δηλαδή όσες άρχισαν να εργάζονται την 1η Ιανουαρίου 1983 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1992. Ωστόσο, οι αλλαγές δεν θίγουν όσους έχουν θεμελιώσει ή θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως το τέλος του 2010. Με τη σχετική διάταξη που ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο, με τα νέα οικονομικά μέτρα ορίζεται ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνονται τουλάχιστον μέχρι 31/12/2010 δεν θίγονται από την παραμονή των υπαλλήλων στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές μεταβολές δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.

Ποια είναι τα κίνητρα παραμονής στην εργασία;

Το ποσό της σύνταξης για όσους παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης ή τριακόσιες ημέρες υπηρεσίας πέραν του 35ου έτους μέχρι και του 37ου και κατά 3,5% για κάθε πλήρες έτος ασφάλισης ή 300 ημέρες υπηρεσίας πέραν του 37ου έτους μέχρι και του 40ού. Το ποσοστό σύνταξης του μηνιαίου συντάξιμου μισθού των υπαλλήλων που προσελήφθησαν στο Δημόσιο μέχρι 31/12/1992 και παραμένουν στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμου χρόνου αυξάνεται κατά 2,5% για κάθε έτος ασφάλισης πέραν του 35ου έτους έως του 40ού.

Τι είναι το εργατόσημο;
Εισάγεται το εργατόσημο, δηλαδή μία επιταγή που αγοράζεται από το ΙΚΑ, τις τράπεζες, τους ΦΚΑ, τα ΚΕΠ, τα ΕΛΤΑ και με αυτό πληρώνεται ο περιστασιακά εργαζόμενος (ενδεικτικά αναφέρονται οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας, οι κηπουρικές εργασίες, η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων, η φύλαξη νηπίων και βρεφών, οι αισθητικές φροντίδες, οι απασχολούμενοι ως εργάτες γης κ.λπ.).

Τι θα γίνει με τις εισφορές;
Τα ποσοστά εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη για τον κλάδο αναπηρίας, γήρατος και θανάτου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αυξάνονται εντός των επομένων τριών ετών σταδιακά κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, αρχής γενομένης από το 2011. Παράλληλα, μειώνο νται αντίστοιχα τα ποσοστά εισφορών που συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τι θα γίνει με τους κλάδους υγείας;
Οι κλάδοι και οι υπηρεσίες υγείας διαχωρίζονται από το συνταξιοδοτικό σύστημα. Οι φορείς πρωτοβάθμιας υγείας (που αποτελούν το κύριο μέρος των διαθέσιμων υπηρεσιών του ασφαλιστικού συστήματος σήμερα) θα υπαχθούν στην εποπτεία του υπουργείου Υγείας και θα ενσωματωθούν στο σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας, ενώ τα 6 νοσοκομεία του ΙΚΑ θα υπαχθούν στις διοικητικές δομές των ήδη υπαρχόντων νοσοκομείων.

Τελικά τι θα αλλάξει στο καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης (σε περισσότερα του ενός Ταμεία);

Από το 2011 θα τεθεί σε ισχύ η νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Εργασίας στο πρόβλημα των χαμηλών συντάξεων που καταβάλλουν τα Ταμεία (και το Δημόσιο) σε όσους έχουν ασφαλιστεί διαδοχικά σε περισσότερα του ενός Ταμεία (διαδοχική). Στο σχέδιο προβλέπεται πως θα ισχύσει ένας πολύ μικρός συντελεστής «ωρίμασης» της τάξεως του 0,06%, αντί του αρχικού 1,7%.

Τι προβλέπεται για την έκτακτη εισφορά (νέος ΛΑΦΚΑ) στους συνταξιούχους;

Από 1/8/2010 θεσπίζεται η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία τηρείται σε Λογαριασμό με οικονομική αυτοτέλεια, στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ). Η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων παρακρατείται μηνιαία κατά την καταβολή της σύνταξης από τις συντάξεις κύριας ασφάλισης των συνταξιούχων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και καθορίζεται ως εξής:

● Για συντάξεις από 1.401 ευρώ έως 1.700 ευρώ, ποσοστό 3%.

● Για συντάξεις από 1.701 ευρώ έως 2.300 ευρώ, ποσοστό 5%.

● Για συντάξεις από 2.301 ευρώ έως 2.900 ευρώ, ποσοστό 7%.

● Για συντάξεις από 2.901 ευρώ και άνω, ποσοστό 9%.

ΑΣΥΜΦΟΡΗ

η συνταξιοδότηση με λιγότερα από 35 έτη ασφάλισης, ενώ μικρότερες θα είναι οι συντάξεις από το 2013 και μετά

«Αδικο μέτρο η περικοπή των δώρων στις συντάξεις»

«ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΕΙ ένα μέτρο άδικο», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος (φωτογραφία) για την περικοπή των επιδομάτων στους συνταξιούχους, αφήνοντας μάλιστα ανοικτό το ενδεχόμενο επανακαταβολής τους. «Εχουμε πάρει ένα μέτρο κάτω από τη δημοσιονομική πίεση και από την πίεση να βρούμε τα χρήματα να ξοφλήσουμε τους δανειστές μας στις 19 Μαΐου», είπε στον Flash και πρόσθεσε: «Επειδή ελεγχόμαστε κάθε τρίμηνο, στο επόμενο τρίμηνο αν έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τις δαπάνες στα φάρμακα κυρίως, τον Ιούνιο λοιπόν που έχουμε ορίσει ως μήνα αξιολόγησης και κρίσης, εάν καταφέρουμε να κάμψουμε τη φαρμακευτική δαπάνη θα έχουμε πρόσωπο ώστε να επαναφέρουμε ίσως και από τα Χριστούγεννα τις συντάξεις στους ανθρώπους ειδικά που έπαιρναν συντάξεις, δώρα δηλαδή, κάτω από 1.000 ευρώ».
ΣΦΙΓΓΕΙ Η ΘΗΛΙΑ για τους 200.000 συνταξιούχους που εργάζονται, ενώ σχεδιάζεται να περιοριστούν και οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ (Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων).
Και την επικουρική
Ετσι γίνεται αυστηρότερο το καθεστώς απασχόλησης των νέων σε ηλικία συνταξιούχων, προβλέποντας ότι οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος όλων των ασφαλιστικών ταμείων εφόσον ασκούν δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ (Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών) και του ΕΤΑΑ (Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων), θα χάνουν όχι μόνο την κύρια (όπως προβλεπόταν για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων, πλην του Δημoσίου) αλλά και την επικουρική σύνταξη ακόμη κι αν απασχολούνται με μπλοκάκι (σήμερα απλώς κατέβαλαν αυξημένες κατά 40% εισφορές). Ετσι:
 Οι δικαιούχοι ΕΚΑΣ
Οσον αφορά το ΕΚΑΣ- το οποίο καταβάλλεται σήμερα στους χαμηλοσυνταξιούχους- το υπουργείο Εργασίας σχεδιάζει από το 2014 την καταβολή του σε περιορισμένο αριθμό συνταξιούχων στο πλαίσιο του νέου υπολογισμού των συντάξεων. Πάντως παρέχονται διαβεβαιώσεις ότι όσοι το λαμβάνουν σήμερα δεν θα θιγούν.
ΣΕ 24ΩΡΗ πανεργατική απεργία την ημέρα κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στη Βουλή προσανατολίζονται τα εργατικά συνδικάτα, τα οποία καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση προωθεί αντεργατικές και αντιασφαλιστικές ανατροπές. Σήμερα, σε κοινή συνεδρίασή τους τα προεδρεία ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ θα αποφασίσουν την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ενώ πραγματοποιούν στις 18.00 συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

Επίσης «σκληρό και άδικο» χαρακτήρισε το μέτρο της περικοπής των δώρων ο υφυπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης μιλώντας στον Σκάι, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να είναι μόνιμο. «Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο μέλλον στο σημείο όπου φτάσαμε σήμερα, δεν μπορεί να ζει ο κόσμος μόνιμα σε ένα κλίμα ανασφάλειας για τη σύνταξή του», σημείωσε αναφερόμε- νος στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Κόβουν τη σύνταξη στους κάτω των 55 συνταξιούχους που εργάζονται

Με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας, καθορίζεται νέο αυστηρό- ενιαίο- καθεστώς ασφάλισης συνταξιούχων που εργάζονται σε άλλες θέσεις εργασίας. Τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα θα εφαρμοστεί η περικοπή ή η αναστολή της σύνταξης για τον συνταξιούχο που εργάζεται, αλλά θα προσαυξάνεται η σύνταξή του για κάθε χρόνο της νέας ασφάλισής του.

Η προωθούμενη ρύθμιση (η οποία αντικαθιστά τον νόμο 2676/1999) προβλέπει ότι από 1/1/2012 όσοι συνταξιούχοι ηλικίας κάτω των 55 ετών απασχολούνται με μπλοκάκι (όπως επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία προβλέποντας μόνο την υποχρέωση καταβολής προσαυξημένης κατά 40% εισφοράς υπέρ του ΟΑΕΕ), θα μείνουν χωρίς κύρια και επικουρική σύνταξη.

1Αν δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος, θα αναστέλλεται η καταβολή σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών.

2Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας, υποχρεούνται να καταβάλουν προσαυξημένες κατά 50% εισφορές ενώ η σύνταξη θα περικόπτεται κατά το ποσό που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (περί τα 2.000 ευρώ).

Συμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών του υπουργείου Εργασίας, από τους 200.000 συνταξιούχους που εργάζονται, μόνο 15.000

είναι ασφαλισμένοι.

Νέα 24ωρη από τα συνδικάτα

Οπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι της χώρας, με τη διοργάνωση του συλλαλητηρίου συνεχίζουν τον αγώνα και δηλώνουν την αντίθεσή τους στο πακέτο των άδικων και σκληρών οικονομικών και αντιασφαλιστικών μέτρων της κυβέρνησης και της «τρόικας» (Ε.Ε., ΕΚΤ, ΔΝΤ).

● Συλλαλητήριο σήμερα και 24ωρη απεργία ετοιμάζουν τα συνδικάτα, αντιδρώντας στο νέο Ασφαλιστικό (φωτογραφία αρχείου από τις διαδηλώσεις της περασμένης εβδομάδας).

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: