Τα μυστικά του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. – Το αναλυτικό πρόγραμμα και οι όροι εξέτασης και βαθμολόγησης των υποψηφίων.

Στις 7-8 /11 θα διεξαχθούν οιεξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στις οποίες θα πάρουν μέρος χιλιάδες υποψήφιοι. ΤΑ ΝΕΑ παρουσιάζουν το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων οι οποίες θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2009 για την πιστοποίηση των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, για τα επίπεδα Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση», Ισπανικής για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» και Τουρκικής για το επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση» καθώς και έναν εύχρηστο οδηγό για τους όρους εξέτασης και βαθμολόγησης.

Αναλυτικό Πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2009

ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΓΛΩΣΣΑ

Αγγλική

Γαλλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

Τουρκική

ΧΡΟΝΟΣ
8.00 – 9.05

Β2, ενότητα 1

Β2, ενότητα 1

9.00 – 10.05

Β2, ενότητα 1

Β2, ενότητα 1

9.25 – 10.30

Β2, ενότητα 2

Β2, ενότητα 2

10.00 – 10.30

Β2, ενότητα 3

10.00 – …

Γ1 ενότητα 4

Γ1 ενότητα 4

Γ1 ενότητα 4

Γ1 ενότητα 4

Γ1 ενότητα 4

Β1, ενότητα 4

10.25 – 11.30

Β2, ενότητα 2

Β2, ενότητα 2

11.00 – 11.30

Β2, ενότητα 3

11.00 – 12.05

Β2, ενότητα 1

11.30 – 12.00

Β2, ενότητα 3

12.00 – 12.30

Β2, ενότητα 3

12.25 – 13.30

Β2, ενότητα 2

12.30 – 13.00

Β2, ενότητα 3

14.00 – 15.05

Β1, ενότητα 1

Β1, ενότητα 1

15.00 – 16.05

Β1, ενότητα 1

Β1, ενότητα 1

15.00 – 15.30

Β1, ενότητα 3

15.20 – 16.10

Β1, ενότητα 2

Β1, ενότητα 2

16.00 – 17.05

Β1, ενότητα 1

16.20 – 17.10

Β1, ενότητα 2

Β1, ενότητα 2

16.30 – 17.00

Β1, ενότητα 3

17.00 – 17.30

Β1, ενότητα 3

17.30 – 18.00

Β1, ενότητα 3

17.30 – 18.20

Β1, ενότητα 2

18.00 – 18.30

Β1, ενότητα 3

Αναλυτικό Πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2009

ΚΥΡΙΑΚΗ, 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΓΛΩΣΣΑ

Αγγλική

Γαλλική

Γερμανική

Ιταλική

Ισπανική

ΧΡΟΝΟΣ
8.00 – 9.20

Γ1, ενότητα 1

Γ1, ενότητα 1

9.00 – 10.20

Γ1, ενότητα 1

Γ1, ενότητα 1

10.00 – 11.30

Γ1, ενότητα 2

Γ1, ενότητα 2

10.00 – …

Β1 και Β2, ενότητα 4

Β1 και Β2, ενότητα 4

Β1 και Β2, ενότητα 4

Β1 και Β2, ενότητα 4

Β2, ενότητα 4

10.00 – 10.30

Γ1, ενότητα 3

11.00 – 12.30

Γ1, ενότητα 2

Γ1, ενότητα 2

11.00 – 12.20

Γ1, ενότητα 1

12.00 – 12.30

Γ1, ενότητα 3

12.30 – 13.00

Γ1, ενότητα 3

13.00 – 13.30

Γ1, ενότητα 3

13.00 – 14.30

Γ1, ενότητα 2

13.30 – 14.00

Γ1, ενότητα 3

Πως γίνεται η εξέταση

Την ημέρα των εξετάσεων, ο υποψήφιος προσέρχεται για εξέταση στο, προκαθορισμένο γι’ αυτόν, εξεταστικό κέντρο, όπου γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με βάση το «Δελτίου Εξεταζομένου» και την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του, τοποθετείται δε σε αίθουσα με βάση τον αλφαβητικό ονομαστικό κατάλογο.

Παρόντες θεωρούνται μόνον οι υποψήφιοι που βρίσκονται μέσα στις καθορισμένες αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης.

Η εξέταση του υποψηφίου, σε όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες και επίπεδα, γίνεται γραπτά και προφορικά, με στόχο τον έλεγχο τεσσάρων βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος εξετάζεται στις  ενότητες :

o   Ενότητα 1 : Κατανόηση γραπτού λόγου

o   Ενότητα 2 : Παραγωγή γραπτού λόγου

o   Ενότητα 3 : Κατανόηση προφορικού λόγου και

o   Ενότητα 4 : Παραγωγή προφορικού λόγου

Για τις ενότητες 1 και 3 υπάρχει ειδικό απαντητικό έντυπό στο οποίο ο υποψήφιος απαντά με το σύστημα πολλαπλής επιλογής ή με τη συμπλήρωση λέξεων. Στην ενότητα 2 αναπτύσσει απαντήσεις των θεμάτων σε ειδικό τετράδιο ενώ στην ενότητα 4 οι εξεταστές συμπληρώνουν τη βαθμολογία των υποψηφίων σε ειδικό έντυπο αξιολόγησης.

Ο υποψήφιος παραδίδει τα απαντητικά έντυπα με τη λήξη του ορισμένου χρόνου εξέτασης ή νωρίτερα και πάντως όχι πριν από τον οριζόμενο χρόνο δυνατής αποχώρησης που για τις ενότητες «κατανόηση γραπτού λόγου» και «παραγωγή γραπτού λόγου» δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το ένα (1/3) της συνολικής διάρκειας κάθε ενότητας.

Στις περιπτώσεις των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  οι υποψήφιοι προσέρχονται στα Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) και έχουν τη δυνατότητα να μη συμμετέχουν στην εξέταση της ενότητας στην οποία παρουσιάζουν αδυναμία, σημειώνοντας το αντίστοιχο πεδίο απαλλαγής στην αίτησή τους.

Οι υποψήφιοι στη διάρκεια των εξετάσεων οφείλουν να έχουν κόσμια συμπεριφορά και να ακολουθούν τις υποδείξεις και τις συστάσεις των υπευθύνων. Το κάπνισμα κατά τη διάρκεια της παραμονής στην αίθουσα εξετάσεων δεν επιτρέπεται. Χρησιμοποιούν στυλό διαρκείας μόνο χρώματος μπλε ή μαύρου, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού. Δεν επιτρέπεται να φέρνουν στο εξεταστικό κέντρο βιβλία, γραπτές σημειώσεις ή άλλου είδους βοηθήματα. Απαγορεύεται, επίσης, ρητά να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή άλλα συστήματα τηλεπικοινωνίας. Ο υποψήφιος που αντιγράφει ή εμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την συγκεκριμένη εξέταση.

Πως γίνεται η αξιολόγηση

Η εξέταση του υποψηφίου, σε όλες τις εξεταζόμενες γλώσσες και επίπεδα, γίνεται γραπτά και προφορικά, με στόχο τον έλεγχο τεσσάρων βασικών επικοινωνιακών ικανοτήτων. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος εξετάζεται στις  ενότητες:

1.    Ενότητα 1 : Κατανόηση γραπτού λόγου,

2.    Ενότητα 2 : Παραγωγή γραπτού λόγου,

3.    Ενότητα 3 : Κατανόηση προφορικού λόγου και

4.    Ενότητα 4 : Παραγωγή προφορικού λόγου.

Η τελική βαθμολογία προκύπτει αθροιστικά από τη βαθμολογία των τεσσάρων ενοτήτων. Η συνολική βαθμολογία που εξασφαλίζει το άριστα είναι εκατό (100) μονάδες. Επιτυγχάνει στις εξετάσεις ο υποψήφιος που συγκεντρώνει  τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής συνολικής βαθμολογίας, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει το 30% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας σε κάθε μια από τις εξεταζόμενες ενότητες, πλην αυτής της παραγωγής προφορικού λόγου για την οποία δεν ορίζεται βαθμολογική βάση.

Η κλίμακα βαθμολόγησης καθώς και η βάση για κάθε ενότητα εξέτασης είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

Ενότητα Εξέτασης

Κλίμακα

Βαθμολογίας

Βάση

Ενοτήτων

Ενότητα 1 : Κατανόηση Γραπτού Λόγου

01-25

8

Ενότητα 2 : Παραγωγή Γραπτού Λόγου

01-30

9

Ενότητα 3 : Κατανόηση Προφορικού Λόγου

01-25

8

Ενότητα 4 : Παραγωγή Προφορικού Λόγου

01-20

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ

Σε περίπτωση που η εξέταση δύο επιπέδων γίνεται με κοινό διαβαθμισμένο τεστ, (π.χ. για τα επίπεδα Α1 και Α2), επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τουλάχιστον το 60% της μέγιστης δυνατής βαθμολογίας για κάθε επίπεδο, δηλαδή από 60 έως 119 μονάδες για το χαμηλότερο και από 120 έως 200 μονάδες για το υψηλότερο, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχει εξασφαλίσει τη βαθμολογική βάση σε κάθε μία από τις ενότητες 1,2 και 3.

Στην περίπτωση αυτή η κλίμακα βαθμολόγησης και η βάση για κάθε ενότητα εξέτασης είναι σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί :

Ενότητα Εξέτασης

Κλίμακα Βαθμολογίας

Βάση ενοτήτων

για Α1

Βάση ενοτήτων

για Α2

Ενότητα 1 : Κατανόηση Γραπτού Λόγου

01-50

8

15

Ενότητα 2 : Παραγωγή Γραπτού Λόγου

01-60

9

18

Ενότητα 3 : Κατανόηση Προφορικού Λόγου

01-50

8

15

Ενότητα 4 : Παραγωγή Προφορικού Λόγου

01-40

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΑΣΗ

Ο αναλυτικός τρόπος βαθμολόγησης των ενοτήτων και των επιμέρους ερωτημάτων τους αναφέρεται αναλυτικά στις προδιαγραφές εξέτασης του κάθε επιπέδου.

Πως μαθαίνουμε τα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος ενημερώνεται για τη συνολική βαθμολογία του καθώς και τη βαθμολογία του σε κάθε εξεταζόμενη ενότητα από τους ονομαστικούς πίνακες που αποστέλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχε υποβάλει την αίτηση συμμετοχής του.

Ενημερώνεται επίσης από την ιστοσελίδα του ΚΠγ όπου η αναζήτηση αποτελέσματος γίνεται συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία:

  • τον 7ψήφιο κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στο δελτίο εξεταζομένου και
  • τουλάχιστον 3 αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου του

Ύστερα από σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΠΘ, οι επιτυχόντες μπορούν να παραλάβουν τα πιστοποιητικά τους από τις Δ/νσεις ή και Γραφεία Β/θμιας Εκπαίδευσης στα οποία είχαν  υποβάλει την αίτησή τους.

Δείτε την κατανομή των υποψηφίων και τα εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: