ΒΡΙΣΚΩ ΔΟΥΛΕΙΑ – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: 300 θέσεις μόνιμου προσωπικού στα ΚΕΠ και πώς κατανέμονται. – Προϋπηρεσία.

Συνολικά 300 θέσεις μόνιμου προσωπικού θα περιλαμβάνει η τρίτη κατά σειρά προκήρυξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας.

Αν και αρχικά το υπουργείο Εσωτερικών είχε ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών πίστωση για την κάλυψη 563 θέσεων, τελικά οι θέσεις που θα καλυφθούν από μόνιμο προσωπικό στα ΚΕΠ θα ανέλθουν στις 300. Η κατανομή των θέσεων στα ΚΕΠ της χώρας δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης αναμένεται να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση της προκήρυξης.

Η σχετική προκήρυξη που θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ θα περιλαμβάνει 300 θέσεις μόνιμου προσωπικού του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.

Από το σύνολο των θέσεων, οι 268 θέσεις θα αφορούν τα ΚΕΠ των δήμων, ενώ οι 32 θέσεις θα αφορούν τα ΚΕΠ των Νομαρχιών.

Η πλειονότητα των θέσεων αφορά την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς έχουν συσταθεί συνολικά 154 θέσεις, ενώ για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προβλέπονται 111 θέσεις και μόλις 35 για την κατηγορία της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Προσόντα Διορισμού
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι Έλληνες Πολίτες και να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους.

Επίσης, δεν πρέπει να έχουν κώλυμα διορισμού ούτε κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού, ενώ οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Για τις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.

Για τις θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προ γραμμάτων Σπουδών Επιλογής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ ή ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Σε ό,τι αφορά τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Σημειώνεται πως για την κάλυψη των θέσεων κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ ή ΤΕ θα γίνονται επίσης δεκτοί α) κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από τα ΣΑΕΙ, β) κάτοχοι τίτλων Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από τη Διεύθυνση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Ισοτιμιών του ΟΕΕΚ.

Προϋπηρεσία
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών στη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων μέσω διαδικασιών των ΚΕΠ που υπάγονται στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού ή και των Γραφείων του Πολίτη στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΣΤΕΡΙΑΣ.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι που διαθέτουν εμπειρία 24 μηνών θα γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν εμπειρία στη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων μέσω διαδικασιών των ΚΕΠ τουλάχιστον 15 μηνών.

Η πρόβλεψη αυτή θα υπάρχει στην προκήρυξη προκειμένου να προκριθούν όσοι απασχολούνται ήδη ως συμβασιούχοι στα διάφορα ΚΕΠ της χώρας. Σημειώνεται ότι προβλέπεται μοριοδότηση της προϋπηρεσίας κατά 50% σε περίπτωση απασχόλησης τουλάχιστον 24 μηνών σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή Γραφεία του Πολίτη που λειτουργούσαν στο πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ. Η μοριοδότηση φθάνει το 55% σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι έχουν διανύσει προϋπηρεσία ακόμη και 18 μηνών στο ίδιο ΚΕΠ στο οποίο υποβάλλουν αίτηση. Την ίδια μοριοδότηση θα λάβουν και υποψήφιοι που εργάστηκαν σε Γραφεία του Πολίτη που λειτουργούσαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΣΤΕΡΙΑΣ στον ίδιο φορέα.

Σημειώνεται επίσης ότι οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων θα πρέπει να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ. Από την υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ απαλλάσσονται όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 18 μήνες απασχόλησης στα ΚΕΠ.

Υποβολή Αιτήσεων
Με την έκδοση της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει εντός των προθεσμιών που θα ορίζονται να αποστείλουν ταχυδρομικά και μόνο, με συστημένη επιστολή, τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς το ΑΣΕΠ. Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας και με βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης τους τίτλους σπουδών, την εμπειρία, την γνώση ξένων γλωσσών κ.ά.

info

ΦΟΡΕΑΣ:ΚΕΠ ΘΕΣΕΙΣ:
300 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ:μοριοδότηση έως και 55% σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ανάλογα με την προϋπηρεσία

//

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: