20 ερωτήσεις – απαντήσεις για τον ΑΜΚΑ – Υποχρεωτικός από την 1η Οκτωβρίου 2009 ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Γεωργάκης (ΤΑ ΝΕΑ)

Υπόχρεοι απόκτησης ΑΜΚΑ είναι όλοι οι ασφαλισμένοι (άμεσα ή έμμεσα) και  οι συνταξιούχοι, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας. Τον προσωπικό αυτό  αριθμό μπορούν να πάρουν σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα 125 γραφεία ΑΜΚΑ  ασφαλιστικών ταμείων

Υποχρεωτικός για όλους τους ασφαλισμένους και τα προστατευόμενα μέλη οικογένειας (έμμεσα ασφαλισμένοι, παιδιά, σύζυγοι, γονείς, κ.λπ.), θα είναι από την 1η Οκτωβρίου ο ΑΜΚΑ (αριθμός μητρώου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση).

Μέχρι τώρα αποδόθηκαν 8.500.000 Αριθμοί Κοινωνικής Ασφάλισης σε όλους τους ασφαλισμένους.

Με την ολοκλήρωση του ΑΜΚΑ θα αρχίσει η λειτουργία του κεντρικού συστήματος διασταύρωσης των ασφαλιστικών και ιατροφαρμακευτικών δαπανών μέσω της ΗΔΙΚΑ. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)- πρώην Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ)- σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η εισφοροδιαφυγή και η μαύρη εργασία.

Σημειώνεται ότι υπόχρεοι απόκτησης ΑΜΚΑ είναι όλοι οι ασφαλισμένοι (άμεσα ή έμμεσα) και οι συνταξιούχοι, καθώς επίσης και κάθε πρόσωπο που εργάζεται ή πρόκειται να αναλάβει εργασία εντός των ορίων της χώρας. Οι 20 ερωτήσεις- μαζί με τις απαντήσεις- που συχνά απευθύνουν οι ασφαλισμένοι όσον αφορά την απόκτηση του ΑΜΚΑ έχουν ως εξής:

1 Τι είναι ο ΑΜΚΑ;
Είναι ένας ενιαίος Αριθμός Μητρώου για την εργασία και την Κοινωνική Ασφάλιση. Είναι ουσιαστικά η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών και είναι υποχρεωτική από τον νόμο για όλους από τον Οκτώβριο του 2009.

2 Ποιοι πρέπει να πάρουν ΑΜΚΑ;
Όλοι όσοι ασφαλίζονται (άμεσα ή έμμεσα), εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν και όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα ανεργίας.

3 Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ και τα προστατευόμενα μέλη οικογένειαςέμμεσα ασφαλισμένοι (παιδιά, σύζυγοι, γονείς, κ.λπ.);

Ναι, είναι υποχρεωτικός για όλα τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.

4 Σε τι θα μου χρησιμεύσει ο ΑΜΚΑ;
Ο ΑΜΚΑ θα αντικαταστήσει σταδιακά τους παλιούς αριθμούς μητρώου όλων των ασφαλιστικών ταμείων και θα βοηθήσει στο να γίνονται οι συναλλαγές με τα Ταμεία πιο εύκολα και πιο γρήγορα.

5 Πώς μπορώ να δω αν έχω ΑΜΚΑ;
Μπορείτε να τον δείτε στην ιστοσελίδα www. amka. gr 6 Πού και από πότε μπορώ να πάρω ΑΜΚΑ;

Μπορείτε να λάβετε τον προσωπικό σας αριθμό σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή στα 125 γραφεία ΑΜΚΑ ασφαλιστικών ταμείων.

7 Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση του ΑΜΚΑ;

Για Έλληνες υπηκόους:

απαιτείται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας. Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τον γονέα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους. Για ξένους υπηκόους:απαιτείται το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή Δελτίο Ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο. Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

8 Τι είναι η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;

Είναι ένα παραστατικό του προσωπικού σας ΑΜΚΑ και θα αποσταλεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. 9 Πρέπει να έχω μαζί μου την Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;

Δεν είναι υποχρεωτικό να την έχετε μαζί σας, αρκεί να γνωρίζετε τον αριθμό σας.

10 Αντικαθιστά η κάρτα το βιβλιάριο ασθενείας;

Όχι, θα πρέπει όμως να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ στο βιβλιάριο ασθενείας, προκειμένου αυτό να ισχύει.

11 Πρέπει να έχουν ΑΜΚΑ άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών;

Ναι, γιατί ο ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτικός για όλους από τον Οκτώβριο του 2009. 12 Είναι εφικτή η απόκτηση ΑΜΚΑ τηλεφωνικά;

Όχι, θα πρέπει να πάει ο ίδιος ο πολίτης σε κάποιο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που δεν μπορεί ο ίδιος, μπορεί να πάει εκπρόσωπός του, έχοντας μαζί του τις ταυτότητες του εκπροσώπου και του εκπροσωπουμένου.

13 Διαδικασία μεταβολής και επικαιροποίησης στοιχείων
Υπάρχει η δυνατότητα μεταβολής ή επικαιροποίησης οποιουδήποτε στοιχείου (όπως π.χ.

ταυτότητα, διεύθυνση κατοικίας, κ.λπ.). Μπορεί να γίνει οποτεδήποτε επιθυμείτε με την επίσκεψη σε κάποιο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ.

14 ΑΜΚΑ από δύο ασφαλιστικά ταμεία ποιος αριθμός θα διαγραφεί;

Θα πρέπει να υποβάλετε σχετική αίτηση διπλοεγγραφής σε ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, θα διατηρηθεί ένας μόνο ΑΜΚΑ, τον οποίο θα επιλέξει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και θα σας τον γνωστοποιήσει αργότερα.

15 Πώς και πότε θα αποσταλεί η Κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης;
Θα αποσταλεί στη διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας σας. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρόνος, εφόσον οι κάρτες αποστέλλονται μαζικά. Ωστόσο, όσο και να καθυστερήσει δεν υπάρχει πρόβλημα, εφόσον γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.

16 Απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω εκπροσώπου.

Σε περίπτωση απογραφής μέσω εκπροσώπου, απαιτείται επιπλέον η ταυτότητα του εκπροσώπου και μια υπεύθυνη δήλωση ότι εκπροσωπεί τον υπόχρεο, η υποβάλλεται εκείνη τη στιγμή στο ΚΕΠ ή σε κάποιο γραφείο ΑΜΚΑ.

17 Έχει οριστεί διαδικασία διαγραφής λόγω θανάτου;
Για το θέμα αυτό θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Τμήμα Μητρώου του ασφαλιστικού σας φορέα.

18 Αν δω τον ΑΜΚΑ μου στο www.
amka.gr, πρέπει να πάω σε ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ;

Όχι, δεν απαιτείται. Σε περίπτωση όμως που έχετε μεταβολή σε κάποιο από τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως π.χ. ταυτότητα, δ/νση κατοικίας, κλπ.) θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή σε κάποιο γραφείο ΑΜΚΑ ασφαλιστικών φορέων. 19 Αν σταλεί στο σπίτι μου η κάρτα Κοινωνικής Ασφάλισης, πρέπει να πάω σε ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ;
Όχι. Σε περίπτωση όμως που υπάρχει μεταβολή σε κάποιο από τα προσωπικά σας στοιχεία (όπως π.χ.

ταυτότητα, διεύθυνση κατοικίας, κ.λπ.) θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ ή σε κάποιο γραφείο ΑΜΚΑ ασφαλιστικών φορέων. 20 Πού μπορώ να λάβω πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον ΑΜΚΑ;

Στα ασφαλιστικό σας ταμεία, στα ΚΕΠ, στο τηλέφωνο: 11131, στην ιστοσελίδα www. amka. gr και στο e-mail: amka@idika.gr

//

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: