ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ-ΒΟΜΒΕΣ ΤΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ – «Φορολογικοί παράδεισοι» στην… Ελλάδα! – Φορολογικοί παράδεισοι οι ΔΟΥ. – Διαφθορά, ατασθαλίες και πλημμελής λειτουργία αχρηστεύουν τον ελεγκτικό μηχανισμό.

Η ΕΛΛΑΔΑ διαθέτει τον δικό της φορολογικό παράδεισο, μια νησίδα φοροδιαφυγής, κάτι ανάλογο με τους φορολογικούςπαραδείσους των Νήσων Κέιμαν. Είναι μια Εφορία της Βόρειας Πελοποννήσου, της οποίας οι υπάλληλοι αχρηστεύουν οποιαδήποτε κυβερνητική απόφαση για είσπραξη των οφειλών προς το κράτος και ακολουθούν ξεχωριστούς κανόνες φορολογικού ελέγχου. Η εν λόγω Εφορία αποτελεί, μεταξύ των άλλων, και πόλο έλξης επιχειρηματιών με τεράστια οικονομικά συμφέροντα που διαβλέπουν ότι μπορούν εύκολα να «μαγειρεύουν» τα λογιστικά βιβλία και να εξαπατούν τις υπηρεσίες ελέγχου.

«Οι παρατηρηθείσες ελλείψεις στην εν λόγω Εφορία»,
σημειώνει ο οικονομικός επιθεωρητής στο πόρισμα ελέγχου που υπεβλήθη στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιντζή, «προκαλούν σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας, λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι στην αρμοδιότητά της υπάγονται τουριστικές επιχειρήσεις με μεγάλο ετήσιο κύκλο εργασιών». «Φαίνεται όμως», καταλήγει ο επιθεωρητής, «ότι η υπηρεσία αποτελεί και φορολογικό “πόλο έλξης” αφού διαπιστώθηκε ότι είχαν μεταφέρει την έδρα τους στην περιοχή ευθύνης της ίδιας ΔΟΥ επιχειρήσεις του τομέα των κατασκευών και των οικοδομικών υλικών, ναυπηγείων, πολυεθνικές επιχειρήσεις καθώς και εξωχώριες εταιρείες, παρά το γεγονός ότι οι κύριες εγκαταστάσεις τους βρίσκονται σε άλλα γεωγραφικάδιαμερίσματα της χώρας».

Μόνο στη διάρκεια του 2008, και μόνο στις ΔΟΥ που ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκαν χρηματικά (διαχειριστικά) ελλείμματα ή ενέργειες και παραλείψεις υπαλλήλων που προξένησαν θετική ζημιά στο Δημόσιο ύψους 2.326.182,67 ευρώ. Το ποσό αυτό, που καταλογίστηκε σε βάρος συγκεκριμένων υπαλλήλων, είναι προφανές ότι αφορά απλώς και μόνο οικονομικές ατασθαλίες ή σκαστές υποθέσεις διαφθοράς και αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό. Οι πραγματικές απώλειες του κράτους που έχουν σχέση με την πλημμελή λειτουργία των ΔΟΥ είναι τεράστιες, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση που λειτουργούσαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν θα υπήρχε η ανάγκη να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα ώστε να κλείσει η «μαύρη τρύπα» του προϋπολογισμού.

Ποια είναι, η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις ΔΟΥ της χώρας, όπως προκύπτει από τα πορίσματα ελέγχου των οικονομικών επιθεωρητών που έχει ήδη επεξεργαστεί ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ.Ρακιντζής, ο οποίος με επιστολές του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας ζητεί τη λήψη άμεσων μέτρων «με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη χρηστή άσκηση δημόσιας διοίκησηςαπό τις φορολογικές υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου»;

Ι Με ρυθμούς χελώνας
ΔΟΥ Καρδίτσας: Κατά τη διενέργεια τακτικού ελέγχου, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν τα εξής: Στο γραφείο Διαχείρισης Υλικού ο διαχειριστής δεν καταθέτει καθημερινά τις εισπράξεις από τη διάθεση υλικού, με αποτέλεσμα να διατηρεί στο χρηματοκιβώτιό του σημαντικά ποσά. Στο γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθυστερεί η αποστολή τόσο των λογιστικών στοιχείων του γραφείου όσο και η αποστολή των ετήσιων λογαριασμών. Στο τμήμα Ελέγχου υπηρετούν εννέα υπάλληλοι και διενεργήθηκαν το ελεγχόμενο χρονικό διάστημα έλεγχοι σε 14 μόνο επιχειρήσεις. Στο τμήμα Εμμεσων και Ειδικών Φόρων έγιναν επιστροφές σε αγρότες ειδικού καθεστώτος για 5.796 αιτήσεις και ικανοποιήθηκαν όλες. Το ποσό που επιστράφηκε ανέρχεται σε 2.303.930 ευρώ. Η ΔΟΥ, τέλος, δεν έχει υπερβεί ως προς τα έσοδα τον στόχο που έθεσε το υπουργείο.

Ι «Ξέχασαν» τις κατασχέσεις
ΔΟΥ Κορίνθου: Στην έκθεση της αρμόδιας οικονομικής επιθεωρήτριας, πρώτον, καταγράφονται μια σειρά από εκκρεμότητες μεταξύ των οποίων 49 ανέλεγκτες υποθέσεις ΦΠΑ και 2.533 δηλώσεις κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, δεύτερον, προσμετρούνται 304 ανεκτέλεστες παραγγελίες κατάσχεσης στο Δικαστικό Τμήμα και, τρίτον, διαπιστώνεται ότι η ΔΟΥ δεν παρουσίασε το απαιτούμενο ελεγκτικό έργο.

Ι Πάρτι φοροδιαφυγής
ΔΟΥ Μουδανιών: Η κατάσταση στη ΔΟΥ Μουδανιών, επισημαίνει σε έγγραφό του προς την ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, όπως προκύπτει από αλλεπάλληλα πορίσματα ελέγχου που διενήργησαν οι οικονομικοί επιθεωρητές, «δεν είναι η αναμενόμενη και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απελπιστική». Η εν λόγω ΔΟΥ, όπως επισημαίνεται, δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στην αποστολή της παρά μόνο στοιχειωδώς. Και αυτό παρ΄ ότι βρίσκεται σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή όπου δραστηριοποιούνται πολλές μεγάλες επιχειρήσεις και ο δείκτης φοροδιαφυγής είναι υψηλός.

Ι Μεγάλες επιστροφές ΦΠΑ
ΔΟΥ Πύργου: Σύμφωνα με το πόρισμα του τακτικού ελέγχου που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του 2008, στην είσπραξη των εσόδων του προϋπολογισμού από το τμήμα Εσόδων καταγράφηκε καθυστέρηση βάσει χρηματικών καταλόγων κατά 82%. Για τα έσοδα εκτός προϋπολογισμού η καθυστέρηση είναι 44%. Στο τμήμα Ελέγχου από τα 306 δελτία πληροφοριών που υπήρχαν ελέγχθηκαν 115, ενώ παρέμεινε υπόλοιπο 191. Παρ΄ ότι είχαν εκδοθεί εντολές ελέγχου, από τις δέκα ανέλεγκτες υποθέσεις με κατασχεμένα βιβλία-στοιχεία ελέγχθηκε τελικά μόνο μία υπόθεση και παρέμειναν εννέα υποθέσεις ανέλεγκτες. Στο τμήμα Εμμεσων και Ειδικών Φόρων εκδόθηκαν για επιστροφή ΦΠΑ 13 αποφάσεις για επαγγελματίες ποσού 384.751,36 ευρώ και 56 αποφάσεις για αγρότες ποσού 2.792.742,30 ευρώ, ενώ εκκρεμούσαν για επιστροφή ΦΠΑ δέκα αιτήσεις. Στο τμήμα Κεφαλαίου εκκρεμούσαν συνολικά 7.050 δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, 3.215 υποθέσεις κληρονομιών και 20.640 δωρεών και γονικών παροχών.

Ι Οι ελεγκτές είχαν… απειρία
ΔΟΥ Ψυχικού: Οπως προέκυψε από το πόρισμα της αρμόδιας οικονομικής επιθεωρήτριας, αν και εκδόθηκαν 51 εντολές τακτικού ελέγχου και 28 προσωρινού, δεν διενεργήθηκαν παρά μόνο 8 τακτικοί και 15 προσωρινοί έλεγχοι. Παράλληλα διαπιστώνεται ότι το αρμόδιο τμήμα Ελέγχου έχει πολλούς ελεγκτές χωρίς την απαιτούμενη απόδοση, η οποία αποδίδεται στην… απειρία τους.

Ι Λίγοι έλεγχοι, πολλοί επόπτες
Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης: Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του τακτικού ελέγχου που διενεργήθηκε από τον αρμόδιο οικονομικό επιθεωρητή, ο τελευταίος κρίνει την απόδοση των ελεγκτών και της ηγεσίας του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Θεσσαλονίκης τουλάχιστον απογοητευτική, εντοπίζοντας το πρόβλημα στο γνωστικό επίπεδο των ελεγκτών. Προτείνει μάλιστα την άμεση μετάθεση των ήδη υπηρετούντων ελεγκτών «που κατά μέσον όρο ολοκλήρωσαν λιγότερες από έξι φορολογικές υποθέσεις ανά έτος». Ο οικονομικός επιθεωρητής θεωρεί επιπλέον ότι ο μεγάλος αριθμός εποπτών (10) καθιστά δυσκίνητο το όλο σχήμα στερώντας του τη δυνατότητα ουσιαστικού ελέγχου και διαπιστώνει σοβαρό πρόβλημα ως προς την αριθμητική σύνθεση του προσωπικού της Γραμματείας, τη διοργάνωση των χώρων και τη διασφάλιση των αρχείων.

Εφοριακός δάνειζε με λεφτά του Δημοσίου
O διαχειριστής της ΔΟΥ Πύλου το χρονικό διάστημα από το 2001 ως το 2006 δεν προσκόμιζε εγκαίρως στις πληρώτριες τράπεζες για εξόφληση τις προσωπικές επιταγές των οφειλετών του Δημοσίου και δάνειζε χρήματα σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του, με συνέπεια τη δημιουργία ελλείμματος πλέον προσαυξήσεων ύψους 984.939,24 ευρώ. Ο υπάλληλος καταλογίστηκε για το παραπάνω ποσό με την υπ΄ αριθμόν 993/26.2.2008 Απόφαση του Οικονομικού Επιθεωρητή.

– Από μία και μόνο υπόθεση παράνομης επιστροφής ΦΠΑ από ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι το Δημόσιο απώλεσε 288.982,93 ευρώ. Βεβαίως το ποσό αυτό, μετά τον σχετικό έλεγχο, καταλογίστηκε σε βάρος των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, αλλά σε καμία περίπτωση, όπως διαπιστώνουν οι οικονομικοί επιθεωρητές, δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Ούτε βεβαίως και η πιο σημαντική. – Τρεις μόνο περιπτώσεις ελέγχου του «πόθεν έσχες» εφοριακών έδειξαν ότι είχαν δηλωθεί ποσά, συνολικού ύψους 361.655,81 ευρώ, τα οποία δεν δικαιολογούνταν από την οικονομική τους κατάσταση.

ΠΗΓΗ: TO BHMA

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: