Τα μυστικά και οι παγίδες της επιδότησης για την αναβάθμιση των κτιρίων. – Με 22 απαντήσεις σε ισάριθμα ερωτήματα, το enet.gr παρουσιάζει όλες τις πτυχές του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” που παρουσίασε σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα, δίνει στους ιδιοκτήτες ακινήτων, τη δυνατότητα να αλλάξουν κουφώματα και καυστήρες, να μονώσουν το κτίριό τους και να εγκαταστήσουν ηλιακό θερμοσίφωνα με επιδότηση έως και 50%. Αρκεί να πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις…

Μ’ ένα κλικ στην ερώτηση που σας ενδιαφέρει, θα “πλοηγηθείτε” γρήγορα μέσα στο κείμενο ώστε να διαβάσετε τη σχετική απάντηση. Καλό βέβαια θα είναι να γνωρίζετε εκ των προτέρων τα εξής:

 • • Όσοι ζουν σε πολυκατοικίες, δεν μπορούν να επιδοτηθούν αν δεν υπάρχει συναίνεση των υπόλοιπων ιδιοκτητών της πολυκατοικίας
 • • Επιδοτούνται μια σειρά από επεμβάσεις (αντικατάσταση καυστήρα, μόνωση ταράτσας, αλλαγή κουφωμάτων). Αν δεν γίνουν και οι τρεις, δεν υπάρχει επιδότηση.
 • • Η επιδότηση φτάνει το 35% για τις πολυκατοικίες και στο 30% για τις μονοκατοικίες. Για να φτάσει στο 50%, οι ιδιοκτήτες διαμερίσματος σε πολυκατοικία, θα πρέπει να εκτελέσουν και άλλες εργασίες όπως η μόνωση και του κελύφους της πολυκατοικίας. Γι’ αυτό, θα χρειαστεί άδεια από την πολεοδομία.
 • • Οι ιδιοκτήτες θα χρειαστούν μηχανικό, τον οποίο και θα πληρώσουν.
 1. Σε ποιες Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα;
 2. Για ποια κτίρια  θα δοθούν επιδοτήσεις;
 3. Σε ποιες περιοχές της χώρας η τιμή ζώνης είναι χαμηλότερη των 1500 ευρώ;
 4. Τι θα ισχύσει για τις περιοχές όπου η τιμή ζώνης θα είναι υψηλότερη των 1500 ευρώ;
 5. Πότε θα ξεκινάει το πρόγραμμα;
 6. Που θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν ερωτήματα/διευκρινήσεις επί του προγράμματος;
 7. Μέχρι πότε θα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις;
 8. Ποιες είναι οι επεμβάσεις στο κτίριο που θα επιδοτηθούν;
 9. Γιατί οι παρεμβάσεις χωρίζονται σε προαιρετικές και υποχρεωτικές;
 10. Υπάρχουν προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν;
 11. Υπάρχει πλαφόν στην επιδότηση;
 12. Ποια είναι τα ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία επέμβασης;
 13. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;
 14. Θα χρειαστεί παρέμβαση μηχανικού;
 15. Πόσα σε αριθμό και ποια θα είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα;
 16. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης προκειμένου να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα;
 17. Ποιο ποσοστό θα απαιτείται για συμφωνία στη Γενική Συνέλευση (για την περίπτωση των πολυκατοικιών);
 18. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής – έγκρισης των Προτάσεων;
 19. Ποια θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης των Προτάσεων που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες;
 20. Πότε υπογράφεται η Σύμβαση ανάμεσα στον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και τον ανάδοχο – Εργολάβο; Κάθε πολυκατοικία θα χρειαστεί και δικηγόρο για τη σύνταξη κειμένου Σύμβασης;
 21. Πώς θα φτάνει η επιδότηση στα χέρια των ιδιοκτητών;
 22. Ποια θα είναι η διαδικασία για τις πληρωμές;

1. Ποιες Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα;
Το  σύνολο των δεκατριών περιφερειών της χώρας.
(επιστροφή)

2. Για ποια κτίρια  θα δοθούν επιδοτήσεις;
Για τα κτίρια με άδεια οικοδομής που έχει εκδοθεί πριν από την 01/01/1980. Τα κτίρια πρέπει να έχουν κύρια χρήση κατοικίας και να βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη των 1500 ευρώ.
(επιστροφή)

3. Σε ποιες περιοχές της χώρας η τιμή ζώνης είναι χαμηλότερη των 1500 ευρώ;
Συμβουλευτείτε τον σχετικό πίνακα.
(επιστροφή)

4. Τι θα ισχύσει για τις περιοχές όπου η τιμή ζώνης θα είναι υψηλότερη των 1500 ευρώ;
Αντί για επιδότηση, θα δοθούν φορολογικές ελαφρύνσεις. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Οικονομικών.
(επιστροφή)

5. Πότε θα ξεκινάει το πρόγραμμα;
Οι  διαδικασίες προετοιμασίας προγραμματίζεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.
(επιστροφή)

6. Που θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν ερωτήματα/διευκρινήσεις επί του προγράμματος;

Θα δημιουργηθεί και θα λειτουργεί γραφείο αρωγής χρηστών (Helpdesk) από τον Αύγουστο, το οποίο θα απαντάει σε τυχόν ερωτήσεις που θα προκύπτουν. Η Υπηρεσία Αρωγής Χρηστών θα είναι προσβάσιμη μέσω αστικής τηλεφωνικής κλήσης αλλά και ηλεκτρονικά, μέσω του Διαδικτύου.
(επιστροφή)

7. Μέχρι πότε θα μπορούν να υποβληθούν προτάσεις;

Η διάρκεια του Προγράμματος θα είναι δύο έτη. Η υλοποίηση των παρεμβάσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την έγκριση της εκάστοτε πρότασης.
(επιστροφή)

8. Ποιες είναι οι επεμβάσεις στο κτίριο που θα επιδοτηθούν;
Θερμομόνωση στο δώμα του κτιρίου. Είναι υποχρεωτική παρέμβαση για τα κτίρια που δεν έχουν ήδη μονωθεί.
Τοποθέτηση διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και θερμομονωτικών πλαισίων – κουφωμάτων. Είναι και αυτή υποχρεωτική παρέμβαση για τις ιδιοκτησίες που δεν έχουν ήδη.
Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα με νέο υψηλής απόδοσης ή με σύστημα φυσικού αερίου ή με σύστημα που κάνει χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι η τρίτη υποχρεωτική παρέμβαση για τα κτίρια που δεν έχουν ήδη.
Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Αυτή είναι προαιρετική παρέμβαση και μπορεί να γίνει σε επίπεδο κτιρίου ή ανά ιδιοκτησία.
Θερμομόνωση στο λοιπό κέλυφος του κτιρίου. Είναι προαιρετική παρέμβαση και αυτή.
(επιστροφή)

9. Γιατί οι παρεμβάσεις χωρίζονται σε προαιρετικές και υποχρεωτικές;
Οι ιδιοκτήτες που θα εκτελέσουν μόνο μία από τις υποχρεωτικές παρεμβάσεις δεν θα τύχουν επιδότησης. Δηλαδή, για να επιδοτηθεί μια πολυκατοικία με το 35% της δαπάνης, θα πρέπει να αλλάξει κουφώματα, καυστήρα και να μονώσει την ταράτσα. Τώρα, αν σε μια πολυκοτοικία εκτελεστούν και οι προαιρετικές εργασίες (ηλιακός θερμοσίφωνας και μόνωση εξωτερικού κελύφους της πολυκατοικίας ή της μονοκατοικίας) τότε ανεβαίνουν τα ποσοστά της επιδότησης σε 50%.
(επιστροφή)

10. Υπάρχουν προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν;

Για τις προδιαγραφές των υλικών, που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, δείτε το σχετικό αρχείο στη δεξιά στήλη.
(επιστροφή)

11. Υπάρχει πλαφόν στην επιδότηση;
Δεν μπορεί να επιδοτηθεί ιδιοκτήτης για προϋπολογισμό ανά  κτίριο μεγαλύτερο των 120.000 ευρώ. Επίσης, υπάρχει πλαφόν και στις επιμέρους εργασίες. Για να μάθετε τις τιμές, κάντε κλικ εδώ.
(επιστροφή)

12. Ποια είναι τα ποσοστά επιδότησης ανά κατηγορία επέμβασης;
Το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 30 έως 50% του κόστους των επιλέξιμων επεμβάσεων αναλόγως του είδους των κατοικιών καθώς και του είδους των επεμβάσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Συγκεκριμένα για τις μονοκατοικίες το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 30%. Για τις πολυκατοικίες το ποσοστό ανέρχεται στο 35%. Τα ανωτέρω ποσοστά αυξάνονται σε 40% και 50% αντίστοιχα  (μονοκατοικία, πολυκατοικία) αν εκτελεστεί το σύνολο των επιλέξιμων επεμβάσεων. Ουσιαστικά, για να πάρει μια πολυκατοικία επιδότηση 50%, θα πρέπει να κάνει θερμομόνωση και στο λοιπό κέλυφος του κτιρίου και όχι μόνο στην ταράτσα.
(επιστροφή)

13. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;
Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη και συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
(επιστροφή)

14. Θα χρειαστεί παρέμβαση μηχανικού;
Θα χρειαστεί μηχανικός ο οποίος θα βεβαιώσει το έγκυρο της προσφοράς του αναδόχου (σ.σ είναι ο εργολάβος που θα αναλάβει να εκτελέσει τις εργασίες) αλλά και την περαίωση των εργασιών. Γι’ αυτές τις υπηρεσίες, είναι προφανές ότι ο μηχανικός θα αμειφθεί. Η αμοιβή του, θα μπορεί να ενταχθεί στον προϋπολογισμό της δαπάνης (προκειμένου να επιδοτηθεί) ενώ θα μπει και ανώτατο πλαφόν.
(επιστροφή)

15. Πόσα σε αριθμό και ποια θα είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης ένταξης στο Πρόγραμμα;
Η προετοιμασία της Πρότασης γίνεται με βάση προτυποποιημένα έντυπα – δικαιολογητικά (απόφαση γενικής συνέλευσης, αίτηση χρηματοδότησης, οικονομική προσφορά, κ.λπ.), καθώς και συμπληρωματικό υλικό  (πολεοδομική άδεια ακινήτου, υπεύθυνες δηλώσεις ιδιοκτησίας, λογαριασμοί καταναλώσεων, φωτογραφίες όψεων ακινήτου κ.λπ.).  Ο αριθμός των δικαιολογητικών ανέρχεται σε περίπου 10.
(επιστροφή)

16. Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης προκειμένου να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα;
Η προεργασία από τον πολίτη είναι η εξής:
Οι πολίτες επισκέπτονται τα ΚΕΠ και λαμβάνουν τον Οδηγό Εφαρμογής και το σχετικό έντυπο υλικό (προτυποποιημένα έντυπα). Το υλικό μπορεί να το κατεβάσει κάποιος και από το Internet.
Λαμβάνεται απόφαση συμμετοχής στο Πρόγραμμα από τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) του κτιρίου. Σε αυτή την Γενική Συνέλευση:
προσδιορίζονται οι ανάγκες των επεμβάσεων του κτιρίου,
αποφασίζονται ο σχηματισμός κεφαλαίου και ο τρόπος αποπληρωμής του κόστους των επεμβάσεων.
Εξουσιοδοτείται ένας εκ των ιδιοκτητών να ενεργεί για λογαριασμό των ιδιοκτητών του κτιρίου, να υπογράφει αιτήσεις, συμβάσεις και κάθε απαραίτητο έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.
Ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών προβαίνει στη λήψη προσφοράς από Εργολάβο για την υλοποίηση του έργου που έχει αποφασιστεί, η οποία προσυπογράφεται από Μηχανικό για βεβαίωση της ορθότητας των προμετρήσεων και γενικότερα του συνόλου της προσφοράς.
Ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών , μετά την παραπάνω προετοιμασία απευθύνεται εκ νέου στη ΓΣ για την τελική λήψη της απόφασης για την υποβολή Πρότασης με τη μορφή «Αίτησης Χρηματοδότησης».
(επιστροφή)

17. Ποιο ποσοστό θα απαιτείται για συμφωνία στη Γενική Συνέλευση (για την περίπτωση των πολυκατοικιών);
Οι απαιτήσεις προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας και του κανονισμού πολυκατοικίας.
(επιστροφή)

18. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής – έγκρισης των Προτάσεων;
Η διαδικασία υποβολής – έγκρισης των προτάσεων είναι η εξής:
Η Αίτηση υποβάλλεται στα ΚΕΠ από τον εκπρόσωπο της πολυκατοικίας. Κατά την υποβολή ελέγχεται η πληρότητα του φακέλου της Αίτησης ενώ το έργο εισάγεται σε ηλεκτρονική εφαρμογή που διενεργεί έλεγχο συμβατότητας των τεχνικών στοιχείων και εκτυπώνεται αυτόματα Προέγκριση (με μοναδικό κωδικό αριθμό Έργου), στην οποία εμφανίζεται το επιλέξιμο ποσό για επιχορήγηση. Η Προέγκριση αυτή συνιστά έγκριση εκκίνησης εργασιών. Στη συνέχεια, το ΚΕΠ διαβιβάζει τον φάκελο της αίτησης στην αρμόδια Υπηρεσία Περιφέρειας.
Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας (Δικαιούχος ΕΣΠΑ) εξετάζει τη συμβατότητα των στοιχείων του φακέλου της αίτησης με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά από το ΚΕΠ, επαληθεύει το επιλέξιμο ποσό και εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας την έκδοση Απόφασης Υπαγωγής, η οποία κοινοποιείται στον Ωφελούμενο.
Με την έκδοση της Απόφασης Υπαγωγής και με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, ο δικαιούχος (εκπρόσωπος των ιδιοκτητών) δίδει εντολή στον εργολάβο για την έναρξη των εργασιών, αφού υπογραφεί σχετική Σύμβαση.
Ο Εργολάβος υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας, τόσο τη Σύμβαση, όσο και τη Δήλωση έναρξης έργασιών.
Η Υπηρεσία της Περιφέρειας εισάγει στο ΟΠΣ τις Νομικές Δεσμεύσεις και την έναρξη υλοποίησης του Έργου (προγραμματισμός πληρωμών, κ.λπ.).
(επιστροφή)

19. Ποια θα είναι τα κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης των Προτάσεων που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες;

Τα κριτήρια αξιολόγησης και έγκρισης των Προτάσεων είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:
Πληρότητα προσκόμισης Γενικών και Ειδικών δικαιολογητικών.
Επιλεξιμότητα Κτιρίου.
Κάλυψη ίδιας συμμετοχής (υπεύθυνη δήλωση για τις παρεμβάσεις σε επίπεδο διαμερίσματος και απόφαση Γ.Σ. για τις κοινόχρηστες παρεμβάσεις).
Οι τιμές προσαρμόζονται στο ανώτατο όριο επιλέξιμων δαπανών.
Ο προϋπολογισμός προσαρμόζεται στα τετραγωνικά μέτρα (m2) που αναγράφονται στην οικοδομική άδεια.
Η Πρόταση εντάσσεται, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια ανά Περιφέρεια.
(επιστροφή)

20. Πότε υπογράφεται η Σύμβαση ανάμεσα στον εκπρόσωπο των ιδιοκτητών και τον ανάδοχο – Εργολάβο; Κάθε πολυκατοικία θα χρειαστεί και δικηγόρο για τη σύνταξη κειμένου Σύμβασης;
Η Σύμβαση αποτελεί προτυποποιημένο κείμενο, που ενσωματώνεται στο Υλικό του ενημερωτικού φακέλου που θα διανέμεται από τα ΚΕΠ. Όπως και τα υπόλοιπα έντυπα, θα παρέχεται και σε ηλεκτρονική μορφή για διευκόλυνση των ιδιοκτητών. Έτσι, δεν θα απαιτείται η αναζήτηση στήριξης από Δικηγόρο.
Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες μπορούν να καθοδηγηθούν για τις απορίες τους από το «γραφείο αρωγής» (HELP DESK) που θα λειτουργεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
Ένα αντίγραφο της Σύμβασης, καθώς και το έντυπο Δήλωσης της έναρξης των εργασιών θα αποσταλούν στη συνέχεια ταχυδρομικά στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας.
(επιστροφή)

21. Πώς θα φτάνει η επιδότηση στα χέρια των ιδιοκτητών;
Για λόγους απλοποίησης των διαδικασιών και περιορισμού της ταλαιπωρίας των πολιτών, οι πληρωμές θα γίνονται απευθείας προς του Αναδόχους-Εργολάβους. Οι ιδιοκτήτες θα πληρώνουν στους εργολάβους μόνο το ποσό που του αναλογεί.
(επιστροφή)

22. Ποια θα είναι η διαδικασία για τις πληρωμές;

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο ιδιοκτήτης (ή ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών), ο Εργολάβος και ο μηχανικός συνυπογράφουν τη Δήλωση Περαίωσης Εργασιών και ο εργολάβος υπογράφει Βεβαίωση εξόφλησης στον Ωφελούμενο για το ποσό που αντιστοιχεί.

Ο Εργολάβος για την αποπληρωμή του έργου, υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Περιφέρειας:
Δήλωση Περαίωσης Εργασιών.
Βεβαίωση εξόφλησης και παραστατικά πληρωμής του συμβατικού ποσού που αντιστοιχεί στον Ωφελούμενο.
Τιμολόγια, δελτία αποστολής των βασικών υλικών και εξοπλισμού που αντιστοιχούν στις επιμέρους εργασίες,  αποδείξεις πληρωμής υπεργολάβων.
Φωτογραφίες του ακινήτου μετά την παρέμβαση.
Η αρμόδια Υπηρεσία Περιφέρειας, ενεργεί έλεγχο οικονομικού αντικειμένου και:
Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας την έκδοση απόφασης και εντολής πληρωμής
Προωθεί τον Φάκελο του υποέργου για πληρωμή και ειδοποιεί τον εργολάβο για την πληρωμή.
(επιστροφή)

Αναλυτικός πίνακας με όλες τις περιοχές της χώρας

Σε ποιες πολυκατοικίες θα δοθούν επιδοτήσεις

Εντοπίστε γρήγορα τις περιοχές για τις οποίες θα ισχύσουν οι…ενεργειακές επιδοτήσεις

Οι επιδοτήσεις, αφορούν σε περιοχές όπου η τιμή ζώνης είναι χαμηλότερη από 1500 ευρώ το τετραγωνικό. Για τις περιοχές με τιμή ζώνης άνω των 1500 ευρώ, αντί για επιδότηση, θα δοθούν φορολογικές απαλλαγές. Οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Οικονομικών. Προσοχή: η επιλογή των περιοχών γίνεται με βάση την τιμή ζώνης της περιοχής και όχι με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου.

Τιμές ζώνης κάτω των 1500 ευρώ σε όλη την Ελλάδα
Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη
Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1100
Αθηνών Αγία Παρασκευή 1400 2050
Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1000 1500
Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1000 1100
Αθηνών Αθήνα 1ο Διαμ. 1100 7000
Αθηνών Αθήνα 2ο Διαμ. 1100 8500
Αθηνών Αθήνα 3ο Διαμ. 1100 2750
Αθηνών Αθήνα 4ο Διαμ. 1000 1400
Αθηνών Αθήνα 5ο Διαμ. 1200 1500
Αθηνών Αθήνα 6ο Διαμ. 1000 1900
Αθηνών Αθήνα 7ο Διαμ. 1250 3300
Αθηνών Αιγάλεω 850 1400
Αθηνών Άλιμος 1500 2850
Αθηνών Αμαρούσιο 1500 2550
Αθηνών Αργυρούπολη 1300 1950
Αθηνών Βύρωνας 950 1600
Αθηνών Γαλάτσι 1100 1550
Αθηνών Δάφνη 1100 1300
Αθηνών Ελληνικό 1450 3050
Αθηνών Ζωγράφου 1400 1750
Αθηνών Ηλιούπολη 1400 1900
Αθηνών Ηράκλειο 1250 1900
Αθηνών Καισαριανή 1000 2000
Αθηνών Καλλιθέα 1150 2200
Αθηνών Καματερό 800 900
Αθηνών Κηφισιά 1250 4000
Αθηνών Λυκόβρυση 1300 1600
Αθηνών Μελίσσια 1500 2000
Αθηνών Μεταμόρφωση 1050 1300
Αθηνών Μοσχάτο 1150 2200
Αθηνών Νέα Ερυθραία 1350 3600
Αθηνών Νέα Ιωνία 1000 1700
Αθηνών Νέα Πεντέλη 1450 2300
Αθηνών Νέα Σμύρνη 1100 2450
Αθηνών Νέα Φιλαδέλφεια 900 1400
Αθηνών Νέα Χαλκηδώνα 1000 1200
Αθηνών Παλαιό Φάληρο 1450 3050
Αθηνών Περιστέρι 800 1300
Αθηνών Πετρούπολη 1050 1300
Αθηνών Ταύρος 850 1100
Αθηνών Υμηττός 1250 1300
Αθηνών Χαϊδάρι 900 1550
Αθηνών Χαλάνδρι 1500 2650
Αθηνών Χολαργός 1400 2200
Πειραιά Ρέντης 750 1350
Πειραιά Αίγινα 950 2100
Πειραιά Σαλαμίνα 650 1200
Πειραιά Κερατσίνι 900 1050
Πειραιά Κορυδαλλός 900 1400
Πειραιά Νίκαια 850 1400
Πειραιά Πειραιάς 1000 3500
Πειραιά Πέραμα 650 800
Πειραιά Πόρος 900 1550
Πειραιά Σπέτσες 1100 4400
Πειραιά Τροιζήνα 950 1050
Πειραιά Ύδρα 1400 4200
Αν. Αττικής Αγ. Στέφανος 1200 1600
Αν. Αττικής Ανάβυσσος 1250 2100
Αν. Αττικής Ανθούσα 950 1000
Αν. Αττικής Άνοιξη 1400 2000
Αν. Αττικής Αρτέμιδα 750 1300
Αν. Αττικής Αυλώνα 700 700
Αν. Αττικής Αφίδνες 750 1950
Αν. Αττικής Βάρη 1300 4050
Αν. Αττικής Γέρακας 1250 1550
Αν. Αττικής Γλυκά Νερά 1200 1300
Αν. Αττικής Διόνυσος 1000 3350
Αν. Αττικής Θρακομακεδώνες 1300 1450
Αν. Αττικής Καπανδρίτι 750 1000
Αν. Αττικής Κερατέα 800 1050
Αν. Αττικής Κρωπία 1050 2550
Αν. Αττικής Λαύριο 700 1700
Αν. Αττικής Μαλακάσα 650 750
Αν. Αττικής Μαραθώνας 850 1800
Αν. Αττικής Μαρκόπουλο 1000 4150
Αν. Αττικής Νέα Μάκρη 1050 2000
Αν. Αττικής Ωρωπός 700 1550
Αν. Αττικής Παιανία 1050 1400
Αν. Αττικής Παλλήνη 1200 2350
Αν. Αττικής Πικέρμι 1250 2100
Αν. Αττικής Ραφήνα 1450 2500
Αν. Αττικής Σαρωνίδα 1500 2850
Αν. Αττικής Σπάτα 1000 1300
Δυτ. Αττικής Άνω Λιόσια 650 800
Δυτ. Αττικής Ασπρόπυργος 700 800
Δυτ. Αττικής Βίλια 750 1100
Δυτ. Αττικής Ελευσίνα 700 1000
Δυτ. Αττικής Ζεφύρι 650 700
Δυτ. Αττικής Μαγούλα 750 950
Δυτ. Αττικής Μέγαρα 600 1200
Δυτ. Αττικής Φυλή 800 800
Δράμας Δράμα 850 1050
Έβρου Αλεξανδούπολη 850 1450
Έβρου 450 950
Καβάλας Καβάλα 800 1850
Καβάλας 500 2150
Ξάνθης Ξάνθη 950 1300
Ροδόπης Κομοτηνή 750 1250
Ροδόπης 500 600
Ημαθίας Βέροια 700 1600
Ημαθίας Νάουσα 650 1150
Ημαθίας 600 750
Θεσσαλονίκης Ασπροβάλτα 700 1350
Θεσσαλονίκης Αμπελόκηποι 800 1300
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 1ο Διαμ. 1300 4600
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 2ο Διαμ. 1050 2050
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 3ο Διαμ. 1100 1750
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 4ο Διαμ. 1450 1800
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 5ο Διαμ. 1250 3500
Θεσσαλονίκης Νεάπολη 1050 1550
Θεσσαλονίκης Πυλαία 1100 2800
Θεσσαλονίκης 550 1550
Κιλκίς Κιλκίς 650 1050
Κιλκίς 600 800
Πέλλης Έδεσα 650 1250
Πέλλης 500 1050
Πιερίας Κατερίνη 750 1300
Πιερίας 550 1200
Σερρών Σέρρες 700 1250
Σερρών 550 700
Χαλκιδικής Πολύγυρος 750 1150
Χαλκιδικής 550 1550
Γρεβενών Γρεβενά 550 700
Γρεβενών 450 500
Καστοριάς Καστοριά 650 1250
Καστοριάς 450 650
Κοζάνης Κοζάνη 750 1100
Κοζάνης 450 650
Φλώρινας Φλώρινα 600 900
Άρτης Άρτα 600 1300
Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσα 600 1300
Θεσπρωτίας 400 1300
Ιωαννίνων Γιάννενα 850 1700
Ιωαννίνων 400 1200
Πρεβέζης Πρέβεζα 600 1300
Πρεβέζης 450 1200
Καρδίτσης Καρδίτσα 600 1050
Καρδίτσης 550 700
Λάρισας Λάρισα 700 1950
Λάρισας 550 800
Μαγνησίας Βόλος 700 2100
Μαγνησίας 450 1050
Τρικάλων Τρίκαλα 700 1300
Τρικάλων 550 700
Βοιωτίας Αράχωβα 900 1650
Βοιωτίας Θήβα 700 1200
Βοιωτίας Λειβαδιά 700 1400
Βοιωτίας 500 1000
Ευβοίας Χαλκίδα 750 2200
Ευβοίας 500 1250
Ευρυτανίας Καρπενήσι 600 950
Φθιώτιδος Λαμία 700 1500
Φθιώτιδος 500 1500
Φωκίδος 600 1500
Αιτωλοακαρνανίας Μεσσολόγι 600 1100
Αιτωλοακαρνανίας Ναύπακτος 700 1400
Αιτωλοακαρνανίας 550 1000
Αχαΐας Πάτρα 650 2050
Αχαΐας 600 1300
Ηλείας Πύργος 700 1200
Ηλείας 550 850
Αργολίδος Άργος 600 1300
Αργολίδος Ναύπλιο 1000 2350
Αργολίδος 500 1650
Αρκαδίας Τρίπολη 800 1600
Αρκαδίας 600 1500
Κορινθίας Κόρινθος 850 1750
Κορινθίας Λουτράκι 850 2050
Κορινθίας 550 1500
Λακωνίας Σπάρτη 650 1450
Λακωνίας Γύθειο 600 1650
Λακωνίας 450 1200
Μεσσηνίας Καλαμάτα 650 2150
Μεσσηνίας 500 1250
Ζάκυνθος 850 1750
Κέρκυρας Κέρκυρα 1250 3350
Κέρκυρας 900 2000
Κεφαληνίας Αργοστόλι 700 1300
Λευκάδας Λευκάδα 800 1500
Λευκάδας Νυδρί 1050 1550
Λευκάδας 600 1400
Λέσβου Μυτιλήνη 750 1800
Λέσβου 550 950
Σάμου 500 1750
Χίου 800 1750
Δωδεκανήσου Ρόδος 800 2750
Δωδεκανήσου Κως 650 1800
Δωδεκανήσου 650 1050
Κυκλάδων Άνδρος 1150 2300
Κυκλάδων Θήρα 700 2150
Κυκλάδων Μύκονος 1150 2250
Κυκλάδων Πάρος (Παροικιά) 1200 2350
Κυκλάδων Σύρος (Ερμούπολη) 800 2250
Κυκλάδων Τήνος (Χώρα) 850 2150
Κυκλάδων 500 1550
Ηρακλείου Ηράκλειο 850 2500
Ηρακλείου Μάλλια 900 1750
Ηρακλείου Μάταλα 800 1600
Ηρακλείου Χερσόννησος 1100 2500
Ηρακλείου 600 900
Λασιθίου Άγιος Νικόλαος 700 2000
Λασιθίου Ιεράπετρα 550 1400
Λασιθίου Σητεία 900 1400
Λασιθίου 500 1000
Ρεθύμνης Ρέθυμνο 850 2200
Ρεθύμνης Αρκάδι 700 1300
Ρεθύμνης 600 700
Χανίων Χανιά 1050 2250
Χανίων Νέα Κυδωνία 650 1250
Χανίων Πλατανιά 1000 1250
Χανίων 550 1050

9 σχόλια. Σχολιάστε!

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: