Τα μυστικά για τις 6.400 θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών. – ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠ. – ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΑΡΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ. – Οι πλήρεις πίνακες των διορισμών.


Στο τέλος Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου εκτιμούν υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΕΠΘ ότι θα ανακοινωθεί η πρώτη Εγκύκλιος που θα προσκαλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αίτηση μόνιμου διορισμού. Ωστόσο ορατός είναι ο κίνδυνος για το ΥΠΕΠΘ να κάνει διορισμούς ακόμη στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς καθώς έχει καθυστερήσει η έκδοση των αποτελεσμάτων αρκετών κλάδων από το ΑΣΕΠ (κυρίως οι τεχνικές ειδικότητες αλλά και άλλες των γενικών μαθημάτων), ενώ δεν έχουν ακόμη εκδοθεί οι οριστικοί πίνακες στις ειδικότητες των οποίων τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί αφού εκκρεμούν οι ενστάσεις.

Η πρώτη Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ θα καλεί για μόνιμο διορισμό δασκάλους, φιλόλογους, μαθηματικούς φυσικούς, χημικούς, βιολόγους, Γεωλόγους, Φυσικής Αγωγής, Νομικών & Πολιτικών Επιστημών και Οικιακής Οικονομίας.

Κατά τη διαδικασία διορισμού των εκπαιδευτικών θα προηγηθούν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είχαν συμπληρώσει πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών μέχρι 30/6/2008, θα ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει κατά τις κείμενες διατάξεις πραγματική υπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομισθίου τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μέχρι 30/6/2009 και επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους, θα ακολουθήσουν οι εγγεγραμμένοι στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, σε ποσοστό 40% των κενών οργανικών θέσεων  και τέλος οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ σε ποσοστό 60% των κενών οργανικών θέσεων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοιυποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για μόνιμο διορισμό, σε έντυπο μηχανογραφικής επεξεργασίας, που θα χορηγείται από τις Διευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης. Η Αίτηση-Δήλωση θα υποβληθεί σε μία μόνο Διεύθυνση ή Γραφείο Εκπαίδευσης (οποιαδήποτε) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Ο αριθμός όσων θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση θα είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διοριζομένων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την κατάταξη των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του πτυχίου και σε περίπτωση επανάληψης της ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν όλες τις περιοχές διορισμού καθώς και όλα τα δυσπρόσιτα σχολεία, με τη σειρά που επιθυμούν εφόσον επιθυμούν να διοριστούν οπωσδήποτε.

Υποψήφιοι σε περισσοτέρους του ενός κλάδους δηλώνουν τον κλάδο στον οποίο επιθυμούν να διοριστούν κατά προτεραιότητα.

Όσοι διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία, καθώς επίσης όσοι αναλαμβάνουν υπηρεσία αλλά παραιτούνται μέσα σ΄ ένα χρόνο από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του διορισμού τους διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης για εγγραφή στους παραπάνω πίνακες, αν δεν παρέλθει διετία από την παραπάνω ημερομηνία.

Δεν διορίζονται: ι) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, ιι) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με το έντυπο της Αίτησης-Δήλωσης, ανάμεσα σε άλλα και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Επίσημο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.

2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού στρατολογίας τύπου Α΄ από το οποίο να προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ότι έχει οριστικά νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

3. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης ένταξης στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών σχολ. έτους 2008-2009 και έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986.

4. Τίτλο Παιδαγωγικής Επάρκειας, εφόσον αποτέλεσε κριτήριο κατάταξης στον οικείο πίνακα

//

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: