ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΙΚΑ: ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. – Πώς θα καλυφθούν οι 2.000 θέσεις ιατρών και οδοντιάτρων στο ΙΚΑ.

Εντός των επόμενων ημερών ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 2.000 μόνιμων ιατρών και οδοντιάτρων στις υπηρεσίες του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Η προκήρυξη με αριθμό 1/2009 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 267/18-06-2009 (τεύχος ΑΣΕΠ) και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπα των αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ. Σύμφωνα με την προκήρυξη προβλέπεται η πλήρωση 1.697 θέσεων ΠΕ Ιατρών και 303 θέσεων ΠΕ Οδοντιάτρων.

  • Ειδικότερα οι υποψήφιοι θα πρέπει:


Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια κράτους- μέλους της Ε.Ε., να είναι υγιείς και να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος κ.ά.

Επίσης δεν πρέπει να έχουν απολυθεί από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ εξαιτίας πειθαρχικού παραπτώματος με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Οι άνδρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Τυπικά προσόντα
Για τους ιατρούςαπαιτείται: πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Επίσης απαιτείται άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος, άδεια χρησιμοποίησης τίτλου αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας, βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, ενώ θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει την υποχρεωτική άσκηση υπηρεσίας υπαίθρου (ν.δ. 67/1968 ΦΕΚ Α΄ 303), αποδεικνυόμενης με βεβαίωση του υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ίδιου του υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

Για τους οδοντιάτρουςαπαιτείται: πτυχίο ή δίπλωμα Οδοντιατρικής ΑΕΙ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Επίσης απαιτείται άδεια ασκήσεως οδοντιατρικού επαγγέλματος καθώς και βεβαίωση ιδιότητας μέλους Οδοντιατρικού Συλλόγου.

Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και συγκεκριμένα στο Γραφείο Γεν. Πρωτοκόλλου, Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στον φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση για την προκήρυξη…». Ο φάκελος που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι απλός, μεγέθους Α4 και όχι ειδικός φάκελος ΑΣΕΠ ΡΟSΤ, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ με την ένδειξη: ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, Για την πλήρωση Θέσεων ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Οδοντιάτρων, ΤΘ 34215, 102 10 ΑΘήνα.

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα των αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και την ιστοσελίδα του ΙΚΑ www. ika.gr.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει αίτηση για περισσότερες της μιας θέσεως.

Ο υποψήφιος αναγράφει στην αίτηση κατά σειρά προτίμησης τους κωδικούς που συνδέονται με τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί όπως αυτοί αναγράφονται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων και Ειδικοτήτων της προκήρυξης.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιδιώκει περισσότερες των δέκα θέσεων, θα συμπληρώσει τις επιπλέον θέσεις σε συμπληρωματικά έντυπα. Αν ο υποψήφιος δεν δηλώσει προτίμηση, θεωρείται ότι έχει δηλώσει το σύνολο των θέσεων κατά κλάδο ή ειδικότητα με τη σειρά που αναγράφονται στην προκήρυξη.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτει ο υποψήφιος σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους. Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

  • Πίνακες διοριστέων

Η κατάρτιση των προσωρινών πινάκων πραγματοποιείται από τα Συμβούλια της Επιλογής Ιατρικού και Οδοντιατρικού Προσωπικού του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (ΣΚΕΙΟΠΙΚΑ- ΕΤΑΜ). Κατά των πινάκων αυτών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον οριστικό πίνακα διοριστέων διορίζονται υποχρεωτικά μέσα σε 30 μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών και το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την έκδοση των πινάκων διοριστέων.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: