ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: Οι απαντήσεις στα θέματα του διαγωνισμού των εκπαιδευτικών.(Β θεματική ενότητα)

ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ

Ολοκληρώθηκε σήμερα ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για προσλήψεις εκπαιδευτικών. Δείτε τις απαντήσεις στα θέματα που διαγωνίστηκαν οι υποψήφιοι για τη Β θεματική ενότητα.

Οι απαντήσεις δόθηκαν από την επιστημονική ομάδα του
Κ.Ε.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ

Γενική διδακτική – παιδαγωγικά θέματα για τους κλάδους:

ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΩΝ,

ΠΕ 04.02 ΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 04.05 ΓΕΩΛΟΓΩΝ,

ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Ερωτήματα – απαντήσεις

Οι σωστές απαντήσεις εμφανίζονται με έντονα γράμματα

1. Μερικά από τα προβλήματα συμπεριφοράς που εκδηλώνουν οι μαθητές γυμνασίου και λυκείου στην τάξη οφείλονται κυρίως στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην επικοινωνία τους:

α) με όλους τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στην τάξη.

β) με τους γονείς τους.

γ) με τους εκπαιδευτικούς που έχουν επαρκή παιδαγωγική κατάρτιση.

δ) με όλους τους συμμαθητές της τάξης.

2. Ένας μαθητής γυμνασίου ή λυκείου δεν επιθυμεί να πηγαίνει στα μαθήματα ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού. Γιατί

α) Επειδή έχει προβλήματα με τους γονείς του.

β) Επειδή ο εκπαιδευτικός αυτός δε διαθέτει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια.

γ) Επειδή ο μαθητής αυτός είναι ανάγωγος.

δ) Επειδή ο διευθυντής της σχολικής μονάδας δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτόν το μαθητή.

3. Ένας από τους βασικούς λόγους ανάρμοστης συμπεριφοράς των μαθητών γυμνασίου στη σχολική τάξη είναι:

α) η ελλιπής παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

β) η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου.

γ) η αγαστή συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

δ) η πληθώρα της διδακτέας ύλης.

4. Στην τάξη της Α΄ Γυμνασίου, όπου διδάσκετε, φοιτούν αρκετοί αλλοδαποί μαθητές. Διαπιστώνετεότι οι αλλοδαποί μαθητές συναναστρέφονται μόνο μεταξύ τους και καθόλου με τους Έλληνεςσυμμαθητές τους. Τι κάνετε σε πρώτη φάση, ώστε να συμβάλετε στην άμβλυνση του φαινομένουαυτού

α) Διοργανώνω ατομικές δραστηριότητες για Έλληνες και αλλοδαπούς μαθητές.

β) Διοργανώνω ομαδικές δραστηριότητες, όπου η μία ομάδα συγκροτείται από Έλληνες και η δεύτερηαπό αλλοδαπούς μαθητές.

γ) Περιμένω από τους γονείς των Ελλήνων μαθητών να παρακινήσουν τα παιδιά τους να κάνουν παρέα με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους.

δ) Διοργανώνω και υλοποιώ σχέδια εργασίας (projects) με τη συμμετοχή πολυπολιτισμικά μεικτών ομάδων.

5. Κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας σας ένας μαθητής σάς υποβάλλει μια ερώτηση την οποία εκείνη τη στιγμή αδυνατείτε να απαντήσετε. Πώς αντιμετωπίζετε την περίπτωση αυτή σε πρώτηφάση

α) Προσπαθώ να στρέψω αλλού τη συζήτηση προκειμένου να αποφύγω να δώσω απάντηση στην ερώτηση.

β) Επισημαίνω στο μαθητή ότι η ερώτησή του δε σχετίζεται με τους στόχους του μαθήματος, ότι δεν έχω χρόνο να την απαντήσω λόγω πληθώρας ύλης και γι’ αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί σήμερα στην τάξη.

γ) Δίνω μια απάντηση που γνωρίζω ότι δεν είναι ικανοποιητική αλλά θα καλύψει το μαθητή, γιατί πιστεύω ότι, αν δεν απαντήσω στην ερώτηση εκείνη τη στιγμή, θα πληγεί το κύρος μου στα μάτια των μαθητών.

δ) Επισημαίνω στην τάξη ότι δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη τη στιγμή στην ερώτηση, ότι θα τη μελετήσω αργότερα, ότι θα συμβουλευτώ και άλλες πηγές εκτός του βιβλίου του καθηγητή και ότι θα τη συζητήσουμε στο επόμενο μάθημα.

6. Η διαθεματική οργάνωση των σχολικών προγραμμάτων σπουδών επιβάλλει:

α) την παντελή εξάλειψη των διακριτών γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο σχολείο.

β) την οργάνωση της ύλης με βασικό κριτήριο τη σύνδεση μεταξύ κεντρικών εννοιών.

γ) την αύξηση των ωρών διδασκαλίας στο σχολείο.

δ) την αντικατάσταση των εξωτερικών εξετάσεων (π.χ., πανελλαδικών) από περιγραφικές μορφές αξιολόγησης.

7. Για να έχει ένας εκπαιδευτικός επιτυχία στη διεξαγωγή της διδασκαλίας του, οφείλει κατά τον προγραμματισμό της σε μικροεπίπεδο (καθημερινή προετοιμασία) να λαμβάνει υπόψη του:

α) το μέσο μαθητή.

β) τον καλό μαθητή.

γ) τον αδύνατο μαθητή.

δ) το ρυθμό μάθησης κάθε μαθητή.

8. Ποιο από τα παρακάτω ισχύει

α) Κατά τον Αριστοτέλη, ο άνθρωπος είναι ένα ον κοινωνικό.

β) Κατά τον Έρβαρτο, η φύση είναι αγαθή και ο άνθρωπος γεννιέται από τη φύση του αγαθός.

γ) Σύμφωνα με τη σύγχρονη παιδαγωγική, ο καλός εκπαιδευτικός γεννιέται και δε γίνεται.

δ ) Κατά τον Κομένιο, η κοινωνία είναι κακή και διαφθείρει τον άνθρωπο.

9. Ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των μαθητών είναι:

α) η αύξηση του χρόνου φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Έτσι τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους για μάθηση και διδασκαλία αντίστοιχα και οι μαθητές θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα.

β) η αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (με την κατά περίπτωση προσθήκη ή αύξηση, για παράδειγμα, των μαθημάτων ανθρωπιστικού περιεχομένου). Έτσι οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν αυτόματα, αφού αποκτήσουν οι ίδιοι κριτική ικανότητα, να καλλιεργήσουν χωρίς καμιά επιπρόσθετη προσπάθεια από την πλευρά των μαθητών την κριτική ικανότητα των μαθητών τους.

γ) η επαρκής παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού. Έτσι ο εκπαιδευτικός θα συνειδητοποιήσει ότι οφείλει να καταβάλλει συνεχώς προσπάθεια ώστε η διδασκαλία του να περιλαμβάνει σε όσο γίνεται μεγαλύτερο βαθμό την άσκηση στην αιτιολόγηση και την κατάθεση επιχειρημάτων από την πλευρά των μαθητών.

δ) η μετάδοση όσο το δυνατόν περισσότερων γνώσεων στους μαθητές. Έτσι οι μαθητές θα μπορέσουνα ασκήσουν τη μνημονική τους ικανότητα και την κριτική τους σκέψη.

10. Κάθε ιστορική περίοδος, όπως επισημαίνει ο Γερμανός Dilthey (Ντιλτάι), έχει το δικό της παιδαγωγικό ιδεώδες, γι’ αυτό και δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχουν παιδαγωγικά ιδεώδη που έχουν διαχρονικότητα και απόλυτο κύρος. Διαπιστώνεται ωστόσο ότι στις Δυτικές κοινωνίες έχουν επικρατήσει σε διάφορες ιστορικές περιόδους ορισμένα, όπως: το ατομικό, το ανθρωπιστικό, το κοινωνικό και το θρησκευτικό ιδεώδες. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει

α) Το ατομικό κυριάρχησε την περίοδο της Αναγέννησης.

β) Το ανθρωπιστικό κυριάρχησε την περίοδο του Διαφωτισμού.

γ) Το κοινωνικό κυριάρχησε τον 20ό αιώνα.

δ) Τ ο θρησκευτικό κυριάρχησε στην αρχαία Ελλάδα.

11. Γιατί οφείλει ο εκπαιδευτικός, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας του, να προετοιμάζεται συστηματικά στα μαθήματα της επόμενης ημέρας σε καθημερινή βάση

α) Επειδή, αν δεν προετοιμάζεται, θα τον καταγγείλουν οι γονείς των μαθητών στους προϊσταμένους του (διευθυντή σχολικής μονάδας, προϊστάμενο γραφείου, διευθυντή εκπαίδευσης, σχολικό σύμβουλο) και θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην επαγγελματική του ανέλιξη.

β) Επειδή, αν δεν προετοιμάζεται, θα αξιολογηθεί αρνητικά από το διευθυντή της σχολικής του μονάδας, δεδομένου ότι οι διευθυντές εκπαίδευσης απαιτούν από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να τους παραδώσουν στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα γραπτά σχέδια μαθήματος των εκπαιδευτικών.

γ) Επειδή, αν δεν προετοιμάζεται, δε θα μπορέσει να διδάξει με πληρότητα και επάρκεια την πληθώρα της διδακτέας ύλης των μαθημάτων που οφείλει μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς να έχει διδάξει.

δ) Επειδή, αν δεν προετοιμάζεται, θα αξιολογηθεί αρνητικά από το σχολικό σύμβουλο, δεδομένου ότι ο εκπαιδευτικός είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα σχέδια προετοιμασίας των μαθημάτων του στο τέλος της χρονιάς στο διευθυντή της σχολικής μονάδας και αυτός με τη σειρά του στο σχολικό σύμβουλο.

12. Ποιο είναι το κύριο γνώρισμα μιας σωστής περιγραφής των διδακτικών στόχων (στόχων διδασκαλίας, στόχων μάθησης) κατά τον R. F. Mager

α) Οι συνθήκες μέσα στις οποίες καταβάλλεται προσπάθεια να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι.

β) Η επιλογή των μέσων διδασκαλίας.

γ) Ο αριθμός των μαθητών της σχολικής τάξης.

δ) Ο αριθμός των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

13. Η διαμορφωτική αξιολόγηση αναφέρεται:

α) στην αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή.

β) στην αποτίμηση της υλικοτεχνικής υποδομής της σχολικής μονάδας.

γ) στην αξιολόγηση των σχολικών προγραμμάτων σπουδών.

δ) στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος.

14. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας τους υποβάλλουν ερωτήσεις στους μαθητές. Ποιες από τις παρακάτω ερωτήσεις θεωρείτε τις πλέον ενδεδειγμένες από παιδαγωγική και διδακτική άποψη

α) Αυτές που θέτουν κατά κανόνα οι εκπαιδευτικοί στο τέλος του μαθήματος, όπως, για παράδειγμα, «έχετε κάποια ερώτηση », «κατανοήσατε το μάθημα σήμερα ».

β) Αυτές που δεν απαιτούν δύσκολες απαντήσεις.

γ) Αυτές που απαιτούν πάντα εύκολες απαντήσεις.

δ) Αυτές που σχετίζονται με τους στόχους της διδασκαλίας.

15. Διδάσκετε στην Γ΄ Λυκείου ένα μάθημα (κορμού) το οποίο για πολλούς μαθητές της τάξης δε σχετίζεται άμεσα με τα μαθήματα της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει. Παρατηρείτε ότι οι μαθητές αυτοί δε δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για το μάθημά σας. Πώς αντιμετωπίζετε από διδακτική και παιδαγωγική άποψη αυτή την έλλειψη ενδιαφέροντος σε πρώτη φάση

α) Τους δίνω χαμηλή βαθμολογία.

β) Τους δίνω υψηλή βαθμολογία.

γ) Ασχολούμαι κυρίως με τους μαθητές που δείχνουν ενδιαφέρον για το μάθημά μου.

δ) Συμπεριλαμβάνω στις διδασκαλίες του μαθήματός μου θέματα που σχετίζονται με τα μαθήματα των κατευθύνσεών τους.

16. Στο σχολείο όπου εργάζεστε ενημερώνεστε κατά τύχη ότι κάποιος συνάδελφός σας αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενα φαινόμενα απειθαρχίας από αρκετούς μαθητές στις τάξεις στις οποίες διδάσκει. Τι του προτείνετε να κάνει σε πρώτη φάση

α) Να συζητήσει τις περιπτώσεις αυτές με το σχολικό σύμβουλο.

β) Να ζητήσει από το διευθυντή να συγκαλέσει έκτατη συνέλευση του συλλόγου διδασκόντων προκειμένου να συζητηθεί το θέμα επειγόντως.

γ) Να συζητήσει τις περιπτώσεις αυτές με άλλους συναδέλφους του που διδάσκουν στις ίδιες τάξεις.

δ) Να συζητήσει τις περιπτώσεις αυτές με τους γονείς των απείθαρχων μαθητών.

17. Η αυτονομία της παιδαγωγικής επιστήμης έγκειται στο ότι:

α) είναι αναγνωρισμένη ως επιστήμη ήδη από την εποχή του Σωκράτη.

β) δεν επηρεάζεται από τις άλλες κοινωνικές επιστήμες.

γ) έχει αντικείμενο και μεθόδους έρευνας.

δ ) αποτελεί μαζί με τη Φιλοσοφία μία από τις πιο σημαντικές ανθρωπιστικές επιστήμες.

18. Η μετωπική/μονολογική διδασκαλία πρέπει να εφαρμόζεται και σήμερα, παράλληλα με τις άλλες μορφές, γιατί:

α) έχει καταξιωθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία.

β) καλλιεργεί την κρίση των μαθητών.

γ) αποβάλλει το άγχος που έχουν οι μαθητές για τα μαθήματά τους.

δ) μπορεί ο εκπαιδευτικός με την εφαρμογή της να συμβάλει στην ανάπτυξη της αυτενέργειας των μαθητών.

19. Στο «δημοκρατικό στιλ» διαπαιδαγώγησης ο εκπαιδευτικός:

α) παραβλέπει με πρόθεση την ανάρμοστη συμπεριφορά στην οποία υποπίπτουν οι μαθητές.

β) αποφεύγει να ειρωνεύεται τους μαθητές.

γ) δεν τιμωρεί τους μαθητές για τις ανάρμοστες πράξεις τους.

δ) ασκεί οξεία κριτική στις εξωτερικεύσεις των μαθητών.

20. Μια από τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από την πλευρά των γονέων/εκπαιδευτικών/μαθητών ώστε οι κατ’ οίκον εργασίες των μαθητών να έχουν θετικά αποτελέσματα είναι:

α) οι γονείς να βοηθούν τα παιδιά τους στη διεκπεραίωση των κατ’ οίκον εργασιών χωρίς να περιμένουν από αυτά να τους το ζητήσουν.

β) οι εκπαιδευτικοί να προετοιμάζονται καθημερινά για τις κατ’ οίκον εργασίες που πρόκειται να αναθέσουν στους μαθητές την επόμενη ημέρα.

γ) οι μαθητές, αν έχουν τη δυνατότητα, να προσφεύγουν για βοήθεια σε ιδιαίτερα μαθήματα, όταν δυσκολεύονται πολύ στη διεκπεραίωση των κατ’ οίκον εργασιών τους.

δ) οι εκπαιδευτικοί να συζητούν με τον προϊστάμενο γραφείου τις κατ’ οίκον εργασίες που πρόκειται να αναθέσουν.

21. Είστε διευθυντής γυμνασίου και έχετε γραπτή καταγγελία από τους γονείς ενός μαθητή της Γ΄ τάξης ότι ένας εκπαιδευτικός εκδηλώνει κάποιας μορφής αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά προς το παιδί τους (για παράδειγμα, το προσβάλλει πολύ συχνά ενώπιον των συμμαθητών του). Στην καταγγελία τους αυτή απαιτούν την απομάκρυνσή του από την τάξη στην οποία φοιτά το παιδί τους. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης της περίπτωσης αυτής

α) Καλώ πρώτα τους γονείς του παιδιού στο σχολείο, συζητώ μαζί τους το θέμα, ώστε να έχω πλήρη ενημέρωση, και στη συνέχεια καλώ τον εκπαιδευτικό στο γραφείο μου για να ακούσω και τη δική του άποψη.

β) Καλώ πρώτα τον εκπαιδευτικό στο γραφείο μου, συζητώ μαζί του το θέμα, για να ενημερωθώ από πρώτο χέρι, και στη συνέχεια καλώ τους γονείς του παιδιού στο σχολείο για να ακούσω και τη δική τους άποψη.

γ) Συζητώ αμέσως με το σχολικό σύμβουλο το θέμα, για να βρω την ενδεδειγμένη λύση, και στη συνέχεια συζητώ με τους γονείς του παιδιού για να ακούσω την άποψή τους.

δ) Διαβιβάζω χωρίς καμιά καθυστέρηση την καταγγελία στον προϊστάμενο γραφείου στον οποίο υπάγεται διοικητικά η σχολική μονάδα την οποία διευθύνω, για να επιληφθεί του θέματος.

22. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους νομίζετε ότι είναι ο πλέον ενδεδειγμένος προκειμένου να ξεπεράσουν οι μαθητές την επιθετικότητα και την εκδικητικότητα που παρατηρείται στο σχολείο

α) Η αύξηση των ωρών διδασκαλίας του μαθήματος «Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής».

β) Ο εμπλουτισμός του περιεχομένου των διδακτικών αντικειμένων με ανθρωπιστικά στοιχεία.

γ) Η συχνή υπενθύμιση από τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων στους μαθητές να μη βλέπουν για πολλές ώρες τηλεόραση.

δ) Η συχνή υπενθύμιση από τους γονείς στα παιδιά τους να μη βλέπουν για πολλές ώρες τηλεόραση.

23. Για να αποδώσει μια σχολική μονάδα αποτελεσματικά, θα πρέπει να διαθέτει μία καλά οργανωμένη βιβλιοθήκη. Είστε καινούριος διευθυντής σε κάποια σχολική μονάδα και διαπιστώνετε ότι, ενώ υπάρχει χώρος για δημιουργία βιβλιοθήκης, ο χώρος αυτός δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία βιβλιοθήκης είναι η ορθή

α) Αποφασίζω μόνος για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης χωρίς να ενημερώσω κανέναν (σύλλογο διδασκόντων, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, σχολικό σύμβουλο, προϊστάμενο γραφείου, διευθυντή εκπαίδευσης).

β) Απευθύνομαι αποκλειστικά στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για τη δημιουργία της βιβλιοθήκης.

γ) Δεν προβαίνω σε καμία ενέργεια, περιμένοντας τις σχετικές υποδείξεις από τον προϊστάμενο γραφείου και το διευθυντή εκπαίδευσης.

δ) Καλώ σε συνέλευση το σύλλογο διδασκόντων της σχολικής μονάδας, συζητώ με τα μέλη τηνπρότασή μου και αποφασίζουμε από κοινού για τις ενέργειες στις οποίες θα προβούμε σχετικά με τη δημιουργία της βιβλιοθήκης.

Σε παιδαγωγικές ημερίδες και σε παιδαγωγικά συνέδρια διατυπώνονται συχνά απόψεις για την αναγκαιότητα και τους τρόπους ποιοτικής αναβάθμισης του έργου της σχολικής μονάδας. Ποια από τις απόψεις που αναφέρονται στις επόμενες δύο ερωτήσεις (24 και 25) είναι η ορθή

24. Η ποιοτική αναβάθμιση του έργου της σχολικής μονάδας κρίνεται αναγκαία γιατί με αυτήν:

α) ξεχωρίζει το έργο της μίας σχολικής μονάδας από το έργο των άλλων σχολικών μονάδων.

β) αποκτούν οι εκπαιδευτικοί το δικαίωμα να απαιτήσουν από την Πολιτεία υψηλότερες αποδοχές.

γ) μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν καλύτερα στις αυξημένες απαιτήσεις της κοινωνίας.

δ) οι εκπαιδευτικοί και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας δείχνουν στους γονείς ότι είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους.

25. Ποιος από τους παρακάτω είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για την αναβάθμιση του έργου της σχολικής μονάδας

α) H αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών από το σχολικό σύμβουλο και από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης.

β) H παρακολούθηση των διδασκαλιών των εκπαιδευτικών από το διευθυντή εκπαίδευσης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

γ) H συχνή παρουσία του διευθυντή της σχολικής μονάδας στη σχολική τάξη κατά τη διεξαγωγή των διδασκαλιών των εκπαιδευτικών.

δ) H συνεργασία ανάμεσα στα στελέχη εκπαίδευσης (διευθυντή εκπαίδευσης, προϊστάμενο γραφείου, σχολικό σύμβουλο και διευθυντή της σχολικής μονάδας), τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών.

Στο σχολείο που υπηρετείτε οι Έλληνες μαθητές αποτελούν μειονότητα έναντι των αλλοδαπών συμμαθητών τους. Οι Έλληνες γονείς αρνούνται να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο και ασκούν αρνητική επιρροή στις σχέσεις των παιδιών τους με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους. Ποια από τις απόψεις που καταγράφονται στις επόμενες δύο ερωτήσεις (26 και 27) σχετικά με την αντίδραση των Ελλήνων γονέων και τη δημιουργία καλών σχέσεων ανάμεσα στους Έλληνες και τους αλλοδαπούς μαθητές είναι η ορθή

26. Αντίδραση των γονέων:

α) Οι Έλληνες γονείς έχουν δίκιο, γιατί η παρουσία μεγάλου αριθμού αλλοδαπών μαθητών στη σχολική τάξη συνεπάγεται χαμηλή επίδοση για όλους τους μαθητές.

β) Οι Έλληνες γονείς έχουν δίκιο, γιατί οι αλλοδαποί μαθητές είναι πιο επιθετικοί από τους Έλληνες μαθητές και τους επηρεάζουν αρνητικά.

γ) Οι Έλληνες γονείς δεν έχουν δίκιο, γιατί η σχολική επίδοση των αλλοδαπών μαθητών τα τελευταία χρόνια βελτιώνεται όλο και περισσότερο, οπότε και η συμπεριφορά τους είναι ευπρεπής.

δ) Οι Έλληνες γονείς δεν έχουν δίκιο, γιατί το έργο της σχολικής μονάδας δεν εξαρτάται μόνο από τη σύνθεση των μαθητών της σχολικής τάξης, αλλά και από την κατάρτιση των εκπαιδευτικών.

27. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους είναι ο πλέον αποτελεσματικός για τη δημιουργία καλών σχέσεων ανάμεσα στους μαθητές

α) Οι υποδείξεις των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές.

β) Η συζήτηση μεταξύ του συλλόγου διδασκόντων και των Ελλήνων γονέων.

γ) Η συζήτηση μεταξύ του συλλόγου διδασκόντων και των γονέων των αλλοδαπών μαθητών.

δ) Η διοργάνωση και υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων από τους άμεσα εμπλεκομένους στα δρώμενα της σχολικής μονάδας, το σύλλογο διδασκόντων, τους γονείς και τους μαθητές.

28. Ένας εκπαιδευτικός μετά το τέλος της ωριαίας του διδασκαλίας διαπιστώνει ότι έκανε ένα λάθος στο αντικείμενο που μόλις δίδαξε, το οποίο όμως δεν έχει σοβαρές συνέπειες στη σχολική επίδοση των μαθητών του. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης Ο εκπαιδευτικός:

α) να μην αναφέρει τίποτε στην τάξη για το λάθος, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δε θα το αντιληφθούν οι μαθητές, ενώ, αν συζητιόταν στην τάξη, ενδεχομένως θα έπληττε την εικόνα που έχουν γι’ αυτόν.

β) να επανέλθει στο αμέσως επόμενο μάθημα διορθώνοντας το επίμαχο σημείο, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ότι έκανε λάθος. Έτσι αφενός το λάθος θα διορθωθεί και αφετέρου δε θα πληγεί η εικόνα που έχει η τάξη γι’ αυτόν.

γ) να αναφέρει στο αμέσως επόμενο μάθημα στους μαθητές του ότι έκανε λάθος και να το διορθώσει. Έτσι αφενός το λάθος θα διορθωθεί και αφετέρου η στάση του αυτή θα εκτιμηθεί θετικά από τους μαθητές.

δ) να επαναφέρει το θέμα μετά από μερικές εβδομάδες και να το διορθώσει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην αντιληφθούν οι μαθητές ότι είχε κάνει λάθος. Έτσι αφενός το λάθος θα διορθωθεί και αφετέρου δε θα πληγεί η εικόνα που έχει η τάξη γι’ αυτόν.

29. Η «ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» κατά το Lev Vygotsky (Βιγκότσκι):

α) συνδέεται κυρίως με την εκτίμηση του εκπαιδευτικού για τη μελλοντική σχολική επίδοση του μαθητή.

β) αποτελεί κεντρική έννοια για την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ ανάπτυξης και μάθησης.

γ) αναφέρεται στη δυνατότητα προβλέψεων για τις κλίσεις του μαθητή μέσω του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού.

δ) σχετίζεται με τις θεωρίες για την «πολλαπλή νοημοσύνη» και την ενίσχυση των ψυχοκινητικών δεξιοτήτων του μαθητή.

Τα τελευταία χρόνια συζητείται έντονα η συμμετοχή των γονέων και των μαθητών στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Ποια από τις απόψεις που καταγράφονται στις επόμενες δύο ερωτήσεις (30 και 31) σχετικά με τη συμμετοχή των γονέων και των μαθητών είναι η ορθή

30. Συμμετοχή των γονέων:

α) Οι γονείς δεν πρέπει να συμμετέχουν, γιατί δε διαθέτουν παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση.

β) Οι γονείς δεν πρέπει να συμμετέχουν, γιατί θα κρίνουν τον εκπαιδευτικό σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχει δώσει στα παιδιά τους.

γ) Οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν, γιατί με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα πρόσθετο κίνητρο για μεθοδικότερη εργασία από την πλευρά του εκπαιδευτικού.

δ) Οι γονείς πρέπει να συμμετέχουν, γιατί αυτό γίνεται και σε άλλες χώρες.

31. Συμμετοχή των μαθητών:

α) Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους, γιατί γνωρίζουν άμεσα τις διδακτικές ικανότητες και τη συμπεριφορά των διδασκόντων.

β) Οι μαθητές δεν πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους, γιατί δε θα είναι αντικειμενικοί στην κρίση τους και θα τους αξιολογούν σύμφωνα με τη βαθμολογία που τους δίνουν.

γ) Οι μαθητές δεν πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών τους, γιατί έτσι θα διαταραχθούν οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

δ) Οι μαθητές δεν πρέπει να αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς τους, γιατί θα έχουν αρνητικές συνέπειες τη βαθμολογία.

32. Στην απαγωγική μέθοδο διδασκαλίας ξεκινά και καταλήγει κανείς:

α) από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο.

β) από το ειδικό στο γενικό.

γ) από το γενικό στο ειδικό.

δ) από το επιμέρους στο συνολικό.

Γενική διδακτική- παιδαγωγικά θέματα του κλάδου ΠΕ 70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ

1. Η εισαγωγή του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) στο δημοτικό σχολείο συνέβαλε:

α) στην αυτονομία της σχολικής μονάδας.

β) στην εφαρμογή του σχεδίου εργασίας (της μεθόδου project).

γ) στην ολιστική προσέγγιση της σχολικής γνώσης.

δ) στην ανάδειξη της σπουδαιότητας της σχολικής διδασκαλίας.

2. Διαπιστώνετε ότι ένα παιδί, ερχόμενο για πρώτη φορά στο δημοτικό σχολείο, αντιμετωπίζει προβλήματα προσαρμογής. Πού νομίζετε ότι οφείλονται κυρίως αυτά τα προβλήματα;

α) Στις αυξημένες απαιτήσεις της οικογένειας από τον εκπαιδευτικό.

β) Στη μεγάλη απόσταση του σχολείου από τον τόπο κατοικίας.

γ) Στις αυξημένες απαιτήσεις του διευθυντή της σχολικής μονάδας από τον εκπαιδευτικό.

δ) Στις αυξημένες απαιτήσεις του σχολείου.

3. Υπηρετείτε ως εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κάποιο μικρό χωριό μιας απομακρυσμένης περιοχής, όπου διαπιστώνετε ότι το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών είναι πολύ χαμηλό με αποτέλεσμα να έχουν δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων σας. Πώς αντιμετωπίζετε παιδαγωγικά την περίπτωση αυτή σε πρώτη φάση;

α) Προτείνω στους γονείς των μαθητών να στείλουν τα παιδιά τους σε φροντιστήριο ή να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα.

β) Προτείνω στους γονείς των μαθητών να βοηθήσουν οι ίδιοι τα παιδιά τους στις εργασίες που τους ανατίθενται για το σπίτι.

γ) Δημιουργώ μικρές ομάδες μαθητών και προσφέρομαι να τους κάνω μάθημα εκτός σχολικού ωραρίου.

δ) Προτείνω στους γονείς των μαθητών να ζητήσουν βοήθεια για τα παιδιά τους από έναν σχολικό Ψυχολόγο.

4. Η ανάρμοστη συμπεριφορά ενός μαθητή απέναντι σε συμμαθητή του πρέπει να αντιμετωπίζεται από τον εκπαιδευτικό σε πρώτη φάση:

α) με συζήτηση ενώπιον όλων των μαθητών της τάξης.

β) με κατ’ ιδίαν συζήτηση με τον μαθητή που εκδηλώνει ανάρμοστη συμπεριφορά.

γ) με κατ’ ιδίαν συζήτηση με τους γονείς του μαθητή που εκδηλώνει ανάρμοστη συμπεριφορά.

δ) με συζήτηση με τον διευθυντή και τους συναδέλφους της σχολικής μονάδας.

5. Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα άρχισε:

α) παράλληλα με τη θεσμοθέτηση του εκπαιδευτικού συστήματος στο νεοελληνικό κράτος.

β) με την ίδρυση των παιδαγωγικών ακαδημιών.

γ) με την ίδρυση των παιδαγωγικών τμημάτων.

δ) με την ίδρυση του θεσμού των επιθεωρητών.

6. Οι ευνοϊκές συνθήκες μάθησης σε μια σχολική τάξη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων διδασκαλίας ενός εκπαιδευτικού. Ποια ενέργεια του εκπαιδευτικού θεωρείτε από παιδαγωγική άποψη σε πρώτη φάση ορθή;

α) Τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

β) Τη συνεργασία του διευθυντή της σχολικής μονάδας με τους γονείς των μαθητών.

γ) Τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον σχολικό σύμβουλο.

δ) Τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές.

7. Μία από τις σπουδαιότερες αρχές διδασκαλίας (διδακτικές αρχές) είναι αυτή της:

α) διάλεξης.

β) εποπτείας.

γ) συζήτησης.

δ) επίδειξης.

8. Ένας εκπαιδευτικός, για να αποδώσει στο έργο του, θα πρέπει να έχει και την εκτίμηση των μαθητών του. Με ποιον τρόπο μπορεί να την αποκτήσει;

α) Με το να επιβραβεύει οποιαδήποτε ενέργεια των μαθητών του.

β) Με το να απορρίπτει τις λανθασμένες απόψεις των μαθητών του ασυζητητί.

γ) Με το να επιβραβεύει τους γονείς των μαθητών του για την ευπρεπή συμπεριφορά στα παιδιά τους.

δ) Με το να επιβραβεύει τους μαθητές που προετοιμάζονται για τα μαθήματά τους.

9. Η συμμετοχή του μαθητή σε μικρή ομάδα εργασίας στο πλαίσιο της σχολικής τάξης κατά τη διεξαγωγή της διδασκαλίας χαρακτηρίζεται κυρίως από:

α) την ατομική δράση σε βάρος της κοινωνικής μάθησης.

β) το βίωμα της ατομικής ύπαρξης.

γ) το αίσθημα της ανασφάλειας.

δ) το αίσθημα της αντιπαλότητας.

10. Η τιμωρία, ως μέσο επιβολής της πειθαρχίας στη σχολική τάξη, πρέπει να:

α) μην επιβάλλεται στους αριστούχους μαθητές.

β) μην επιβάλλεται στους πολύ αδύνατους μαθητές.

γ) μην επιβάλλεται στους πολύ ευαίσθητους μαθητές.

δ) επιβάλλεται σε οποιονδήποτε μαθητή υποπέσει σε παράπτωμα.

11. Ο εκπαιδευτικός, για να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών του, πρέπει να τους (εξ)ασκεί στο να:

α) επιλέγουν τη σωστή απάντηση στις ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής, Εναλλακτικής Απάντησης, Προσαρμογής ή Σύζευξης.

β) είναι σε θέση να κάνουν μία εκτενή περίληψη ενός κειμένου.

γ) κρατούν λεπτομερείς σημειώσεις από το μάθημα.

δ) απομνημονεύουν πολύ γρήγορα ένα σύντομο κείμενο.

12. Ο εκπαιδευτικός στη σύγχρονη εποχή:

α) άγεται και φέρεται από τους μαθητές.

β) είναι εντολοδόχος των ιθυνόντων της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής.

γ) είναι αναμεταδότης γνώσεων και πληροφοριών.

δ) είναι συνερευνητής των μαθητών.

13. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στη διαμόρφωση καλού σχολικού κλίματος στην τάξη είναι από παιδαγωγική άποψη σε πρώτη φάση η ορθή;

α) Η επικοινωνία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές της τάξης του στα διαλείμματα.

β) Η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους συναδέλφους και τον διευθυντή κάθε φορά που προκύπτει ένα πρόβλημα.

γ) Η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους γονείς των μαθητών στα διαλείμματα.

δ) Ο ορισμός των κανόνων λειτουργίας της σχολικής τάξης από κοινού (με τη συμμετοχή εκπαιδευτικού και μαθητών) και η τήρησή τους και από τις δύο πλευρές.

14. Οι κατ’ οίκον εργασίες των μαθητών αποτελούν ένα ζήτημα για τους γονείς, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει:

α) να πείσει τους γονείς πως η ανάθεση κατ’ οίκον εργασιών είναι οπωσδήποτε απαραίτητη για τη σχολική μάθηση.

β) να πείσει τους γονείς και τους μαθητές πως πρέπει να ανατίθενται κατ’ οίκον εργασίες τόσο σε καθημερινή βάση όσο και αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια των εορτών και διακοπών, ώστε οι μαθητές να μη χάνουν την επαφή με το σχολείο.

γ) να πείσει τους γονείς να βοηθούν τα παιδιά τους στην εκτέλεση των κατ’ οίκον εργασιών.

δ) να γνωρίζει πως οι κατ’ οίκον εργασίες δεν αποτελούν βασικό κριτήριο αξιολόγησης των μαθητών.

15. Στη σχολική τάξη στην οποία διδάσκετε παρατηρείται στην αρχή του σχολικού έτους κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των διδασκαλιών σας το φαινόμενο ένας μαθητής να ασκεί λεκτική και φυσική βία σε συμμαθητές του. Πώς αντιμετωπίζετε σε πρώτη φάση την περίπτωση αυτή;

α) Προτείνω να αλλάξει ο μαθητής τμήμα.

β) Προτείνω να εξεταστεί η περίπτωση αυτή από το Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), πρώην Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ).

γ) Προτείνω στον διευθυντή της σχολικής μονάδας να έχουμε μία από κοινού συνάντηση με τον σχολικό σύμβουλο ώστε να συζητήσουμε διεξοδικά την περίπτωση αυτή.

δ) Προτείνω στον διευθυντή της σχολικής μονάδας να έχουμε μία συνάντηση με τον σύλλογο διδασκόντων και να συζητήσουμε την περίπτωση αυτή.

16. Σύμφωνα με τη θεωρία του Jean Piaget (Πιαζέ) στα διάφορα στάδια της γνωστικής ανάπτυξης του παιδιού:

α) ο ρόλος του παιδιού είναι παθητικός, περιορίζεται δηλαδή στην αντίδραση σε ερεθίσματα.

β) είναι δυνατόν να υπερπηδηθούν ή να παραλειφθούν επιμέρους στάδια της αναπτυξιακής ακολουθίας λόγω του διαφορετικού ρυθμού ανάπτυξης κάθε παιδιού.

γ) τα διαδοχικά στάδια διαφέρουν μεταξύ τους από ποιοτική άποψη.

δ) ο χρόνος μετάβασης από το ένα στάδιο στο άλλο είναι ίδιος για όλα τα παιδιά.

17. Το πραγματικό επίπεδο της νοητικής ανάπτυξης του παιδιού σύμφωνα με τον Lev Vygotsky (Βιγκότσκι):

α) καθορίζει λειτουργίες που έχουν ήδη ωριμάσει, δηλαδή τα τελικά προϊόντα της νοητικής ανάπτυξης.

β) καθορίζει εκείνες τις λειτουργίες που δεν έχουν ωριμάσει ακόμη, αλλά βρίσκονται στη διαδικασία της ωρίμασης.

γ) χαρακτηρίζει τη νοητική ανάπτυξη προοπτικά και όχι αναδρομικά.

δ) καθορίζει την απόσταση μεταξύ της πραγματικής και της δυνητικής ανάπτυξης.

18. Η διδακτική ικανότητα του εκπαιδευτικού, ανεξάρτητα από σχολική βαθμίδα και ειδικότητα, ασκεί θετική επίδραση κυρίως:

α) στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του μαθητή.

β) στην πρακτική αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινής σχολικής ζωής.

γ) στην αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν οι μαθητές στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

δ) στη μεθόδευση της διδασκαλίας του.

Στη σχολική διδασκαλία και μάθηση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο διάφορες θεωρίες μάθησης. Δύο από αυτές είναι η θεωρία της κλασικής εξάρτησης και η κοινωνιογνωστική θεωρία. Ποιος από τους αναφερόμενους στις επόμενες δύο ερωτήσεις (19 και 20) εκπροσωπεί την αντίστοιχη θεωρία;

19. Εκπρόσωπος της θεωρίας της κλασικής εξάρτησης είναι o:

α) E. L. Thorndike.

β) I. Pavlov.

γ) W. Kohler.

δ ) B. F. Skinner.

20. Εκπρόσωπος της κοινωνιογνωστικής θεωρίας μάθησης είναι ο:

α) J. Watson.

β) E. R. Guthrie.

γ) A. Bandura.

δ) W. Kohler.

Είναι κοινή παραδοχή ότι οι περισσότεροι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανασφαλείς στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου.Ποια από τις παρακάτω απόψεις που καταγράφονται στις επόμενες δύο ερωτήσεις (21 και 22) σχετικά με τους λόγους και τις προτάσεις υπερνίκησης της ανασφάλειας των νεοδιοριζομένων είναι η ορθή;

21. Η ανασφάλεια των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών οφείλεται:

α) στο ότι δεν έχουν καταρτισθεί επαρκώς κατά τη διάρκεια της βασικής τους εκπαίδευσης.

β) στο ότι εμποδίζονται από την πολιτεία να διδάξουν όπως αυτοί θέλουν.

γ) στο ότι φοβούνται τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

δ) στο ότι δεν προσφέρονται προγράμματα εισαγωγικής επιμόρφωσης.

22. Πώς μπορεί να ξεπεραστεί η ανασφάλεια αυτή των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών

α) με την κατάργηση κάθε μορφής ελέγχου του έργου των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών.

β) με την απλή υπενθύμιση από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ότι «κάθε αρχή και δύσκολη».

γ) με την αποφυγή από την πλευρά του σχολικού συμβούλου να επισκέπτεται συχνά τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς κατά τη διεξαγωγή των διδασκαλιών τους.

δ) με την παρακολούθηση κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Η απειθαρχία των μαθητών είναι ένα σύνηθες φαινόμενο στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ποια άποψη για τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης από αυτές που αναφέρονται στις επόμενες δύο ερωτήσεις (23 και 24) είναι σε πρώτη φάση από παιδαγωγική σκοπιά η ορθή;

23. Ο σωστός τρόπος πρόληψης της απειθαρχίας των μαθητών στο σχολείο συνίσταται:

α) στην αποδοχή του μαθητή από το σχολείο.

β) στην αποδοχή του μαθητή από την οικογένεια.

γ) στη συζήτηση ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τον απείθαρχο μαθητή ενώπιον των συμμαθητών του.

δ) στη διακοπή του μαθήματος από τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά που προκύπτει μια περίπτωση απείθαρχης συμπεριφοράς και συζήτηση με τους μαθητές.

24. Ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης της ανάρμοστης συμπεριφοράς των μαθητών συνίσταται:

α) στην άμεση διακοπή της διδασκαλίας και στην τιμωρία των μαθητών που εκδηλώνουν ανάρμοστη συμπεριφορά.

β) στην άμεση επίπληξη και στην τιμωρία όλων των μαθητών της τάξης.

γ) στην επιεική βαθμολόγηση των απείθαρχων μαθητών από τους εκπαιδευτικούς.

δ) στην αλλαγή συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών.

25. Η μαθητοκεντρική προσέγγιση της σχολικής διδασκαλίας συνδέεται κυρίως με:

α) τις συμπεριφοριστικές μαθησιακές θεωρίες.

β) τον βαθμό αποκέντρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος.

γ) τις αντιλήψεις του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

δ) το κονστρουκτιβιστικό μοντέλο μάθησης.

26. Σύμφωνα με τον Jerome Bruner (Μπρούνερ), η δομή κάθε σχολικού γνωστικού αντικειμένου/μαθήματος:

α) αναφέρεται στα ιδεολογικά και κοινωνικοποιητικά χαρακτηριστικά του γνωστικού αντικειμένου.

β) σχετίζεται με τη δομή του αναλυτικού προγράμματος.

γ) σχετίζεται με το σχολικό κλίμα της τάξης.

δ) αναφέρεται στις βασικές έννοιες και στις σχέσεις που διέπουν κάθε επιστημονική περιοχή.

27. Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, η σχολική αποτυχία των μαθητών (όχι των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες) οφείλεται:

α) αποκλειστικά σε γενετικούς παράγοντες και σε προβλήματα ατομικής παθολογίας.

β) σε αρνητικές μόνο επιρροές στο πλαίσιο της «πυρηνικής» οικογένειας.

γ) στον μικρό αριθμό μαθητών της τάξης.

δ ) σε κοινωνικούς και πολιτισμικούς παράγοντες.

28. Οι συγκρουσιακές καταστάσεις μεταξύ των μαθητών στο σχολείο:

α) πρέπει να θεωρούνται ως μία πτυχή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και ως ευκαιρία για μάθηση.

β) πρέπει να αγνοούνται με την προσδοκία ότι θα εκτονωθούν.

γ) πρέπει να καταστέλλονται στη γένεσή τους με τη συγκρότηση μόνιμων διαμεσολαβητικών μηχανισμών.

δ ) πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη ανοχή από τους εκπαιδευτικούς.

29. Στην επαγωγική μέθοδο διδασκαλίας ξεκινά και καταλήγει κανείς:

α) από το ειδικό στο γενικό.

β) από το γενικό στο ειδικό.

γ) από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο.

δ) από το συνολικό στο επιμέρους.

30. Είναι κοινή παραδοχή ότι ο εκπαιδευτικός αποτελεί για τους μαθητές πρότυπο προς μίμηση. Τι σημαίνει αυτό για έναν εκπαιδευτικό;

α) ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να δείξει/διδάξει στους μαθητές όχι εκείνα που πρέπει να ακολουθήσουν, αλλά εκείνα που πρέπει να αποφύγουν.

β) ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει ό,τι του προτείνουν οι γονείς των μαθητών.

γ) ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να κάνει ό,τι του προτείνει η πολιτεία.

δ) ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να εφαρμόζει στην πράξη τις αξίες, τις αρχές και τους κανόνες που διδάσκει στα μαθήματά του.

31. Σύμφωνα με τον Comenius (Κομένιο), η διδασκαλία αποτελείται από τα εξής στάδια:

α) Μνήμη, Νόηση, Χρήση.

β) Σαφήνεια, Σύνδεση, Σύστημα, Μέθοδος.

γ) Ανάλυση, Σύνθεση, Σύνδεση, Σύστημα, Μέθοδος.

δ) Προετοιμασία, Παρουσίαση, Σύνδεση, Περίληψη, Εφαρμογή.

32. Η φυσική μάθηση είναι μια διαδικασία:

α) σύνθετη.

β) προγραμματισμένη.

γ) αυθόρμητη.

δ) πολύπλοκη.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. Η διαφορά μεταξύ εκμάθησης δεύτερης γλώσσας και εκμάθησης ξένης γλώσσας έγκειται:

α) στη χρονική στιγμή κατά την οποία ο μαθητής μαθαίνει τη γλώσσα.

β) στη γενετική συγγένεια της προς εκμάθηση γλώσσας με τη μητρική γλώσσα του μαθητή.

γ) στο εάν η προς εκμάθηση γλώσσα μιλιέται στο περιβάλλον που ζει ο μαθητής.

δ) στον βαθμό δυσκολίας που η προς εκμάθηση γλώσσα παρουσιάζει για τον μαθητή.

2. Η σημασιολογική ικανότητα είναι συνιστώσα της:

α) φωνολογικής ικανότητας.

β) στρατηγικής ικανότητας.

γ) ορθογραφικής ικανότητας.

δ) γλωσσικής ικανότητας.

3. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διδασκαλία των Γλωσσών αφορά μόνο:

α) καθηγητές, παρέχοντάς τους στόχους της εκμάθησης της ξένης γλώσσας.

β) μαθητές, για να διαπιστώσουν το επίπεδο των γνώσεών τους σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή γλώσσα.

γ) όσους ασχολούνται με την εκμάθηση γλωσσών και την πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

δ) συγγραφείς διδακτικού υλικού για την ξένη γλώσσα.

4. Στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, η παραδοσιακή Γραμματικο-Μεταφραστική Μέθοδος:

α) στοχεύει κατά προτεραιότητα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού λόγου.

β) στοχεύει στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας στον γραπτό λόγο.

γ) θέτει το μαθητή και τις ανάγκες του στο κέντρο της διδακτικής πράξης.

δ) θέτει τον εκπαιδευτικό στο κέντρο της διδακτικής πράξης.

5. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει τη σχέση μεταξύ της επικοινωνιακής ικανότητας και της γλωσσικής ικανότητας;

α) δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν.

β) ταυτίζονται.

γ) η πρώτη αποτελεί μέρος της δεύτερης.

δ) η δεύτερη αποτελεί μέρος της πρώτης.

6. Με βάση το Στρουκτουραλισμό, η Διδακτική των γλωσσών επικεντρώνεται στη:

α) γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας.

β) γλώσσα ως σύστημα κανόνων και δομών.

γ) γραπτή μορφή της γλώσσας.

δ) γλώσσα ως σύμβολο κοινωνικής ταυτότητας.

7. Η διδασκαλία όρων όπως «υποκείμενο», «ρήμα», «επίθετο» κ.λπ. στοχεύει στην ανάπτυξη της:

α) μεταγλωσσικής ικανότητας.

β) επικοινωνιακής ικανότητας.

γ) φωνολογικής ικανότητας.

δ) σημασιολογικής ικανότητας.

8. Ποιο από τα παρακάτω φαινόμενα ΔΕΝ είναι εύκολα παρατηρήσιμο στη διαγλώσσα του μαθητή μιας ξένης γλώσσας;

α) Η παρεμβολή (interference).

β) Η υπεργενίκευση.

γ) Η αποφυγή.

δ) Τα μεταφραστικά δάνεια.

9. Στην ξενόγλωσση τάξη, ο εκπαιδευτικός πρέπει να αποφεύγει να:

α) επικεντρώνεται στη διδασκαλία της γραμματικής και του λεξιλογίου.

β) αναθέτει ατομικές εργασίες στους μαθητές.

γ) εξασκεί τους μαθητές σε δυαδικές ή ομαδικές εργασίες.

δ) εξασκεί τους μαθητές σε δομικές και σε επικοινωνιακές δραστηριότητες.

10. Σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, η χρήση της μητρικής γλώσσας των μαθητών από τον εκπαιδευτικό μέσα στην τάξη πρέπει να είναι:

α) κυρίαρχη.

β) συχνή.

γ) περιστασιακή.

δ) απούσα.

11. Αποτελεσματικότερος τρόπος διόρθωσης ενός γλωσσικού λάθους που κάνει ο μαθητής μιας ξένης γλώσσας θεωρείται:

α) η διόρθωση από τον καθηγητή.

β) η αυτοδιόρθωση.

γ) η αντιγραφή των ορθών απαντήσεων.

δ) διόρθωση από έναν φυσικό ομιλητή.

12. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος μιλούν συνεχώς μεταξύ τους και κάνουν πολύ θόρυβο. Πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός την κατάσταση αυτή σε πρώτη φάση;

α) να παρακαλέσει τους μαθητές να κάνουν ησυχία, επισημαίνοντάς τους ότι, σε διαφορετική περίπτωση θα τιμωρήσει όλους όσοι κάνουν θόρυβο.

β) να παρακαλέσει τους μαθητές να κάνουν ησυχία, επισημαίνοντάς τους ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα τιμωρήσει όλους τους μαθητές της τάξης, ανεξάρτητα από το αν μιλούν ή όχι.

γ) να συνεχίσει το μάθημα χωρίς να περιμένει να σταματήσει ο θόρυβος, προσδοκώντας ότι έτσι θα σταματήσουν να μιλούν.

δ) να διακόψει το μάθημα και να περιμένει μέχρι να σταματήσουν να μιλούν και να κάνουν θόρυβο.

13. Η δεξιότητα κατανόησης γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα αναπτύσσεται σε βάθος χρόνου καλύτερα όταν ο εκπαιδευτικός:

α) μεταφράζει τα προς κατανόηση κείμενα στη μητρική γλώσσα των μαθητών.

β) μεταφράζει μόνο τις άγνωστες λέξεις των κειμένων.

γ) εκπαιδεύει τους μαθητές να κατανοούν το νόημα από τα συμφραζόμενα.

δ) ζητά από τους μαθητές να κάνουν χρήση δίγλωσσου λεξικού.

14. Στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, ο όρος «δηλωτική γνώση» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη(ν):

α) ικανότητα του μαθητή να εκφράζεται στην ξένη γλώσσα.

β) ρητή γνώση των μορφοσυντακτικών κανόνων της ξένης γλώσσας.

γ) ενεργητική χρήση του λεξιλογίου της ξένης γλώσσας που έχει διδαχθεί.

δ) ικανότητα αποστήθισης των κειμένων των διδακτικών εγχειριδίων.

15. Η στρατηγική κατανόησης skimming:

α) ταυτίζεται με τη στρατηγική κατανόησης scanning.

β) αφορά την ικανότητα του μαθητή να αντιλαμβάνεται τη γενική σημασία ενός κειμένου.

γ) αφορά την ικανότητα του μαθητή να αντιλαμβάνεται ειδικές πληροφορίες που περιέχονται σε ένα κείμενο

δ) αφορά την ικανότητα του μαθητή να αποδίδει το νόημα ενός κειμένου στη μητρική του γλώσσα.

16. Σύμφωνα με τις επικρατούσες παιδαγωγικές αντιλήψεις, καλό είναι να χωρίζει ο εκπαιδευτικός τους μαθητές σε ομάδες εργασίας:

α) λαμβάνοντας υπόψη μόνο το γλωσσικό τους επίπεδο.

β) λαμβάνοντας υπόψη αποκλειστικά το στυλ μάθησης του καθενός.

γ) δημιουργώντας πάντα ομάδες αμιγείς ως προς το φύλο.

δ) λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους διδασκαλίας, κατά περίσταση.

17. Σύμφωνα με τις επικρατούσες παιδαγωγικές αντιλήψεις, για να δραστηριοποιήσει ο εκπαιδευτικός τους αδιάφορους μαθητές μιας τάξης προτιμότερο είναι να:

α) ασχολείται συνεχώς μαζί τους.

β) τους αναθέτει ρόλους ευθύνης.

γ) είναι εξαιρετικά επιεικής μαζί τους.

δ) είναι αυστηρός μαζί τους.

18. Ποια από τις παρακάτω στρατηγικές θεωρείται ως η πιο αποτελεσματική για τη συγκράτηση γνώσεων στη μακρόχρονη μνήμη;

α) η συστηματική επανάληψη.

β) η αποστήθιση λέξη προς λέξη.

γ) η πιστή καταγραφή.

δ) η απαγγελία.

19. Ένας από τους βασικούς στόχους της χρήσης νέων τεχνολογιών στο μάθημα της ξένης γλώσσας είναι να:

α) υποκαταστήσουν τον καθηγητή της ξένης γλώσσας.

β) βελτιώσουν την ικανότητα των μαθητών να χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

γ) αυξήσουν το κύρος του μαθήματος της ξένης γλώσσας στα μάτια των μαθητών.

δ) διευρύνουν την εμπλοκή των μαθητών σε αυθεντική χρήση της ξένης γλώσσας.

20. Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή συμβάλλει, μεταξύ άλλων:

α) στην ευκολότερη ομαδοποίηση των γλωσσικών λαθών των μαθητών.

β) στην αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών από τον δάσκαλο.

γ) στη μείωση της έντασης που προκαλεί μία γλωσσική δοκιμασία.

δ) στον διαχωρισμό των μαθητών ως προς την επίδοσή τους.

21. Η «διαφοροποιημένη» παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας της γλώσσας αφορά προσπάθεια του καθηγητή να:

α) αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο μαθητές με διαφορετικές επιδόσεις.

β) προσεγγίζει τις διαφορετικές θεματικές του Προγράμματος Σπουδών.

γ) αξιολογεί τα διαφορετικά επίπεδα γλωσσομάθειας των μαθητών του.

δ) προσαρμόζει τη διδασκαλία του στις ατομικές διαφορές των μαθητών.

22. Στους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ΔΕΝ ανήκει:

α) η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα πολιτιστικά επιτεύγματα ενός λαού.

β) η ένταξη στην τάξη μαθητών με διαφορετική μητρική γλώσσα-πολιτισμό.

γ) η κατανόηση του δικού μας πολιτισμού μέσα από τον ξένο.

δ) η αναγνώριση και η παραδοχή της διαφορετικότητας.

23. Το ευρωπαϊκό portfolio γλωσσών είναι:

α) ένας φάκελος με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τη διδασκαλία των γλωσσών.

β) ο φάκελος των υποψηφίων στις εξετάσεις για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας ευρωπαϊκών γλωσσών.

γ) ένας φάκελος που, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατατίθεται για εύρεση εργασίας και περιέχει την αίτηση και άλλα δικαιολογητικά πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

δ) ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης που μένει στην ιδιοκτησία του μαθητή και περιέχει στοιχεία που καταδεικνύουν την πρόοδο και το επίπεδό του στις ξένες γλώσσες.

24. Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να επιτύχει τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα;

α) απαιτώντας να κάνουν ησυχία.

β) δίνοντάς τους ομαδικές δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων.

γ) αποφεύγοντας τις παιγνιώδεις δραστηριότητες, γιατί προκαλούν θόρυβο.

δ) τοποθετώντας τον έναν πίσω από τον άλλο σε μετωπική διάταξη.

25. Ο μαθητής που έχει γνώση αποκλειστικά των γραμματικών δομών είναι σε θέση να:

α) απαντά σωστά σε μια δοκιμασία απομονωμένων γλωσσικών στοιχείων.

β) επιλέγει το κατάλληλο επίπεδο γλώσσας.

γ) επικοινωνεί με φυσικό, καθημερινό λόγο.

δ) κάνει τις κατάλληλες γλωσσικές επιλογές σε μια δεδομένη επικοινωνιακή περίσταση.

26. Στη διδασκαλία/εκμάθηση της ξένης γλώσσας, με τον όρο «διαμεσολάβηση» αναφερόμαστε:

α) στην εξισορροπημένη χρήση μητρικής και ξένης γλώσσας στην τάξη.

β) σε μια δραστηριότητα γλωσσικής επικοινωνίας που απαιτεί την παράλληλη χρήση της μητρικής και της ξένης γλώσσας.

γ) στην προσπάθεια κατάργησης στεγανών ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, τον οικείο και τον ξένο.

δ) την έμφαση στη χρήση της μητρικής γλώσσας στην ξενόγλωσση τάξη.

27. Ποια από τις παρακάτω θέσεις σχετικά με τον «ρόλο του καθηγητή» ΔΕΝ συνάδει με την έννοια της αυτονόμησης του μαθητή κατά τη μάθηση;

α) «Πιστεύω ότι ο ρόλος του καθηγητή είναι να μου δείξει τρόπους για να μαθαίνω αποτελεσματικά».

β) «Πιστεύω ότι ο ρόλος του καθηγητή είναι να δημιουργεί ευκαιρίες για να εξασκώ την ξένη γλώσσα».

γ) «Πιστεύω ότι ο ρόλος του καθηγητή είναι να εξηγεί για ποιον λόγο κάνουμε μια δραστηριότητα».

δ) Πιστεύω ότι ο ρόλος του καθηγητή είναι να μου λέει τι πρέπει να κάνω στο μάθημα».

28. Η επικοινωνιακή προσέγγιση αντιμετωπίζει τα γλωσσικά λάθη στην εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας ως:

α) αρνητικό φαινόμενο που πρέπει να διορθωθεί αυτοστιγμεί.

β) αποτέλεσμα παρεμβολής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με δομικές ασκήσεις.

γ) πολύτιμη πηγή πληροφορίας για τη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας που πρέπει να διορθωθεί στο βαθμό που εμποδίζει την επικοινωνία.

δ) προϊόν μιας στιγμιαίας απροσεξίας.

29. Στα μαθήματα ξένης γλώσσας στο σχολείο υπάρχουν συνήθως κάποιοι μαθητές που είναι πιο προχωρημένοι επειδή έχουν μάθει την ξένη γλώσσα εκτός σχολείου. Ποια λύση ΔΕΝ ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις για τους προχωρημένους μαθητές; Ο εκπαιδευτικός:

α) τους αναθέτει τη διόρθωση όλων των γραπτών εργασιών των αρχάριων μαθητών.

β) τους δίνει την ευκαιρία να αναλάβουν τον ρόλο του δασκάλου σε κάποιες φάσεις του μαθήματος τις οποίες έχουν προετοιμάσει από κοινού.

γ) τους κατανέμει στις ομάδες εργασίας που έχει δημιουργήσει ώστε να μπορούν να εξηγούν στους αρχάριους ό,τι αυτοί δεν γνωρίζουν ακόμη.

δ) αναθέτει για το ίδιο κείμενο πιο εξειδικευμένες δραστηριότητες στους προχωρημένους απ’ ό,τι στους αρχάριους.

30. Ποια ΔΕΝ θεωρείται επιστήμη αναφοράς για τη Διδακτική των γλωσσών;

α) η Γνωστική Ψυχολογία.

β) η Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.

γ) η Ανθρωπογεωγραφία

δ) η Πραγματολογία.

31. Όταν ένας μαθητής έχει την τάση να υπογραμμίζει μελετώντας, υποθέτετε ότι πρόκειται κυρίως για:

α) οπτικό τύπο.

β) ακουστικό τύπο.

γ) κιναισθητικό τύπο.

δ) απτικό τύπο.

32. Η πρόβλεψη είναι στρατηγική μάθησης:

α) γνωστική.

β) μεταγνωστική.

γ) αντισταθμιστική.

δ) κοινωνικο-συναισθηματική.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Κλάδοι – Ειδικότητες: ΠΕ 01 ΘΕΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ 11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ 19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ, ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ, ΠΕ 32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΕ 33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

1. Αποτελεσματικός εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται εκείνος ο οποίος κατά την άσκηση του επαγγέλματός του:

α)πράττει ό,τι του προτείνει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας σχετικά με τη διεξαγωγή της διδασκαλίας του, ανεξάρτητα αν ο ίδιος συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνά ότι είναι υφιστάμενος του διευθυντή και πρέπει να ακολουθεί κάθε εντολή ή προτροπή του.

β)καλλιεργεί καλές διαπροσωπικές σχέσεις με τους μαθητές του, γιατί έτσι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να πετύχει τους στόχους της διδασκαλίας του και να κατανοήσει τους μαθητές και τα προβλήματά τους.

γ)δεν αφήνει κατά τη διδασκαλία του καμία ενέργεια των μαθητών του απαρατήρητη και ασχολίαστη, γιατί έτσι αφενός οι μαθητές κατανοούν καλύτερα πως είναι προτιμότερο να προσέχουν στο μάθημα παρά να είναι αδιάφοροι και αφετέρου ο εκπαιδευτικός γνωρίζει καλύτερα τους μαθητές και τα προβλήματά τους.

δ)συζητά και σχολιάζει ενώπιον των μαθητών της τάξης ενέργειες απόντων συναδέλφων του, γιατί οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν τη θέση του για όλα όσα συμβαίνουν μέσα στη σχολική μονάδα.

2. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να γίνει αποτελεσματικός στο έργο του όταν:

α) επαινεί πολύ συχνά τους μαθητές. Έτσι οι μαθητές θα αποκτήσουν κίνητρα και ενδιαφέρον για τα μαθήματά τους και ο εκπαιδευτικός θα μπορέσει να επικεντρώσει την προσοχή του στο διδακτικό του έργο.

β) επιπλήττει τους μαθητές που θορυβούν. Έτσι θα συνετιστούν αυτοί καθώς και οι υπόλοιποι, ενώ ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να επιδοθεί με άνεση στο εκπαιδευτικό του έργο.

γ) καταβάλλει διαρκώς προσπάθειες να αποκτήσει διδακτικές και κοινωνικές δεξιότητες. Έτσι θα διαθέτει αυξημένα προσόντα που τον βοηθούν στην επιτυχία της διδασκαλίας του.

δ) δίνει υψηλή βαθμολογία στους μαθητές χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες και τις ικανότητές τους, δεδομένου ότι η σχολική επίδοση των μαθητών δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο για την πρόσβασή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Έτσι οι μαθητές θα είναι ικανοποιημένοι και θα συμμετέχουν πρόθυμα στο μάθημα.

3. Ο παράγοντας που κατά κύριο λόγο επηρεάζει και διαμορφώνει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών είναι:

α) η σχολική επίδοση των μαθητών.

β) οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους.

γ) το αν διδάσκουν σε δημόσιο ή σε ιδιωτικό σχολείο.

δ) οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

4. Μία από τις κυριότερες κοινωνικές λειτουργίες του σχολείου είναι:

α) η ομαλή μετάβαση των μαθητών από μία σχολική βαθμίδα σε άλλη.

β) η φύλαξη και η προστασία των μαθητών.

γ) η ομαλή μετάβαση των μαθητών από μία σχολική τάξη σε άλλη.

δ) η μετάδοση και η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

5. Στην τάξη της Β’ Λυκείου στην οποία διδάσκετε οι περισσότεροι μαθητές έχουν πολύ καλή σχολική επίδοση. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετοί από αυτούς οι οποίοι ασκούν λεκτική και φυσική βία σε συμμαθητές τους, δημιουργώντας έτσι προβλήματα στο διδακτικό σας έργο. Πώς αντιμετωπίζετε παιδαγωγικά την περίπτωση αυτή σε πρώτη φάση;

α) Απομονώνω τους μαθητές αυτούς από τους συμμαθητές τους κάθε φορά που προβαίνουν σε τέτοιου είδους πράξεις. Έτσι οι μαθητές που εκδηλώνουν τέτοιου είδους συμπεριφορά θα μπορέσουν να αντιληφθούν ότι η λεκτική και φυσική βία έχει αρνητικές συνέπειες στη διδασκαλία, στους ίδιους και στους συμμαθητές τους.

β) Συζητώ με τους μαθητές που εκδηλώνουν τέτοιου είδους συμπεριφορά. Έτσι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να κατανοήσουν ότι η συμπεριφορά τους αυτή δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στον εκπαιδευτικό, αλλά και σε όλη την τάξη.

γ) Προτείνω στον διευθυντή της σχολικής μονάδας και στον σύλλογο διδασκόντων να αλλάξουν οι μαθητές αυτοί σχολικό περιβάλλον όσο γίνεται πιο γρήγορα. Έτσι θα συνετιστούν οι ίδιοι και θα παραδειγματιστούν οι υπόλοιποι.

δ) Σχολιάζω αρνητικά τη συμπεριφορά των μαθητών αυτών ενώπιον των συμμαθητών τους. Έτσι θα αντιληφθούν ότι κάνουν κακό τόσο στον ίδιο τους τον εαυτό όσο και στους συμμαθητές τους.

6. Ένας καλά προετοιμασμένος για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας εκπαιδευτικός έχει τις περισσότερες φορές επιτυχία στη διδασκαλία του:

α) επειδή με τον τρόπο αυτό επιλύει όλα τα προβλήματα που συναντά στη διδασκαλία του, δεδομένου ότι έχει ήδη προετοιμαστεί γι’ αυτά από το σπίτι.

β) επειδή με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζει αποτελεσματικά κάθε απρόοπτο γεγονός που ενδέχεται να προκύψει κατά τη διδασκαλία του, δεδομένου ότι με την κατάλληλη προετοιμασία μπορεί να το έχει ήδη προβλέψει και να έχει σκεφτεί τρόπους αντιμετώπισης.

γ) επειδή με τον τρόπο αυτό είναι σε θέση να αντιμετωπίζει με επιτυχία επιθετικές μορφές συμπεριφοράς των μαθητών, οι οποίες μπορεί να προκύψουν κατά τη διδασκαλία, δεδομένου ότι, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ποιοι μαθητές είναι πιθανότερο να εκδηλώσουν επιθετικές μορφές συμπεριφοράς, προετοιμάζεται γι’ αυτές και για την αντιμετώπισή τους.

δ) επειδή με τον τρόπο αυτό γνωρίζει κάθε παράγοντα που συντελεί στην επιτυχία ή αποτυχία της διδασκαλίας του, δεδομένου ότι είναι πολύ καλά ενημερωμένος από την προηγούμενη ημέρα.

7. Οι μαθητές, ανεξάρτητα από σχολική βαθμίδα και τάξη στην οποία φοιτούν, συχνά αδιαφορούν για τα μαθήματά τους. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος για να προκαλέσετε το ενδιαφέρον τους στο μάθημα;

α) Τους εξετάζω καθημερινά.

β) Τους πείθω ότι είναι προτιμότερο να προσέχουν παρά να μιλούν.

γ) Τους προειδοποιώ ότι θα καλέσω τους γονείς τους στο σχολείο.

δ) Προετοιμάζω και προγραμματίζω κατάλληλα τη διδασκαλία μου.

8. Σήμερα δίνεται διεθνώς ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, επειδή:

α) με την αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός αποκτά και αναπτύσσει παιδαγωγικές και διδακτικές δεξιότητες.

β) με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού οι μαθητές αποκτούν ευπρεπείς τρόπους συμπεριφοράς.

γ) με την αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός μεταδίδει γνώσεις και αξίες στους μαθητές.

δ) η αξιολόγηση συμβάλλει στη βελτίωση τόσο της παραγωγικότητας της σχολικής μονάδας όσο και της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας.

9. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους μαθητές είναι η ορθή;

α) Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, γιατί έτσι θα φανεί στην πράξη ότι πράγματι δεν διαθέτουν κριτική ικανότητα, μια που θα αξιολογήσουν τον εκπαιδευτικό ανάλογα με το ατομικό τους συμφέρον, γεγονός που οφείλει να προβληματίσει διεθνώς τους ειδικούς που επιμένουν στην πρόταση αυτή.

β) Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, γιατί με τη συμμετοχή τους στην κορυφαία αυτή διαδικασία θα αποδειχθεί ότι η απαίτηση να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί από τους μαθητές είναι κενή περιεχομένου, καθώς οι μαθητές δεν θα είναι αντικειμενικοί στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, επειδή στερούνται κριτικής ικανότητας.

γ) Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, γιατί αυτοί γνωρίζουν τις πραγματικές διδακτικές ικανότητες και την παιδαγωγική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού μέσα από την καθημερινή επαφή και επικοινωνία που έχουν με τους εκπαιδευτικούς στην τάξη.

δ) Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, γιατί έτσι θα αποδείξουν στους γονείς τους και στους ιθύνοντες της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής ότι ενδιαφέρονται πράγματι για τα εκπαιδευτικά δρώμενα του σχολείου.

10. Είστε διευθυντής σχολικής μονάδας και αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά ενός εκπαιδευτικού που υπηρετεί στη μονάδα σας. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού από παιδαγωγικής πλευράς;

α) Η συνεργασία με τον προϊστάμενο γραφείου, στον οποίο υπάγεται διοικητικά η σχολική μονάδα την οποία διευθύνω, και στη συνέχεια η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά μου για την επίλυση του θέματος.

β) Η συνεργασία με τον διευθυντή εκπαίδευσης, στον οποίο υπάγεται διοικητικά ο προϊστάμενος γραφείου μου, και στη συνέχεια η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά μου για την επίλυση του θέματος.

γ) Η συνεργασία με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και στη συνέχεια η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά μου για την επίλυση του θέματος.

δ) Η συνεργασία με τον σχολικό σύμβουλο και στη συνέχεια η ανάληψη πρωτοβουλιών από την πλευρά μου για την επίλυση του θέματος.

11. Είναι σύνηθες φαινόμενο οι έφηβοι μαθητές να έχουν προβλήματα στην επικοινωνία με τους γονείς τους. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού από παιδαγωγικής πλευράς σε πρώτη φάση;

α) Ο διάλογος ανάμεσα στους γονείς και τους μαθητές, ώστε οι γονείς να κατανοήσουν τις ενέργειες των παιδιών και τα παιδιά τις ανησυχίες των γονέων.

β) Η πολύ συχνή επισήμανση από την πλευρά των γονέων προς τα παιδιά τους ότι καλό είναι να δίνουν βαρύτητα στις δικές τους συμβουλές και υποδείξεις και όχι στα λόγια των φίλων τους.

γ) Η τιμωρία των παιδιών από τους γονείς τους, όταν αυτά δεν πράττουν όσα τους συμβουλεύουν και τους προτρέπουν να κάνουν.

δ) Η από κοινού επίσκεψη των γονέων και των μαθητών σε ψυχολόγο.

12. Ένας από τους στόχους της αγωγής είναι η δημιουργία ελεύθερων και όχι άβουλων ατόμων. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός;

α) Με τη συμμετοχή των γονέων σε όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του σχολείου.

β) Με το να διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί όπως οι ίδιοι κρίνουν.

γ) Με την κατάργηση της αξιολόγησης των μαθητών.

δ) Με τη δομική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος.

13. Διδάσκετε σε κάποια τάξη του Γυμνασίου και έχετε με τον τρόπο συμπεριφοράς σας (με την άσκηση, για παράδειγμα, λεκτικής βίας) δημιουργήσει προβλήματα (εκνευρισμό, αρνητική διάθεση απέναντί σας κ.ά.) σε κάποιους μαθητές, οι οποίοι τα μεταφέρουν στους γονείς τους και αυτοί με τη σειρά τους στον διευθυντή. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος παιδαγωγικής επίλυσης των προβλημάτων που δημιουργήσατε;

α) Θα συζητήσω με τον διευθυντή το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, θα του αναφέρω με κάθε λεπτομέρεια τι συνέβη από την πλευρά μου στην τάξη, ώστε να γνωρίζει το πρόβλημα το οποίο προέκυψε, και θα ζητήσω την κατανόησή του.

β) Θα καλέσω τους γονείς των μαθητών στο σχολείο για να συζητήσω μαζί τους το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και θα τους αναφέρω με κάθε λεπτομέρεια τι συνέβη από την πλευρά μου στην τάξη, ώστε να δείξουν κατανόηση στη συμπεριφορά μου.

γ) Θα συζητήσω πρώτα με τους μαθητές στην τάξη το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, θα ζητήσω συγγνώμη και θα τους παρακαλέσω να δείξουν κατανόηση για τη συμπεριφορά μου, ελπίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα λυθεί το πρόβλημα και θα αποκατασταθούν οι σχέσεις μας.

δ) Θα αποφύγω να συζητήσω με τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, γιατί αφορά αποκλειστικά εμένα και τους μαθητές μου.

14. Διδάσκετε στην Α’ τάξη του Γυμνασίου μιας υποβαθμισμένης περιοχής, όπου οι Έλληνες μαθητές είναι λιγότεροι από τους αλλοδαπούς. Το σχολικό κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στους μαθητές της τάξης, λόγω της αδικαιολόγητης παρέμβασης και προκατάληψης των Ελλήνων γονέων, είναι πολύ αρνητικό. Πώς αντιμετωπίζετε παιδαγωγικά την περίπτωση αυτή σε πρώτη φάση;

α) Θα καλέσω τους Έλληνες γονείς στο σχολείο, θα τους επισημάνω ότι το σχολικό κλίμα που έχει προκύψει στην τάξη εξαιτίας της απερίσκεπτης δικής τους συμπεριφοράς είναι πολύ δυσάρεστο και θα τους παρακαλέσω να αλλάξουν επειγόντως στάση απέναντι στους αλλοδαπούς μαθητές, γιατί αλλιώς θα γίνω πολύ αυστηρός με τα παιδιά τους.

β) Θα καλέσω τους γονείς των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο και θα τους παρακαλέσω να συμβουλέψουν τα παιδιά τους να μη δημιουργούν άλλη φορά προβλήματα στην τάξη.

γ) Θα καλέσω τους Έλληνες μαθητές και θα τους επισημάνω ότι θα τους τιμωρήσω αν οι γονείς τους εξακολουθούν να έχουν αυτήν τη στάση έναντι των αλλοδαπών (γονέων και μαθητών), τονίζοντας εμφαντικά πως αυτό που κάνουν οι γονείς τους είναι απαράδεκτο από κοινωνική και παιδαγωγική άποψη.

δ) Θα καλέσω τους Έλληνες και τους αλλοδαπούς γονείς στο σχολείο σε μια προγραμματισμένη συνάντηση (εκδήλωση), ώστε στη συνέχεια να διοργανώσουμε και να πραγματοποιήσουμε από κοινού πολιτιστικές βραδιές στις οποίες θα συμμετέχουν όλοι, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.

15. Διδάσκετε σε κάποια τάξη του Γυμνασίου μιας απομακρυσμένης περιοχής, όπου διαπιστώνετε ότι το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών στα περισσότερα μαθήματα είναι πολύ χαμηλό, με αποτέλεσμα να έχουν δυσκολίες στην παρακολούθησή τους. Πώς αντιμετωπίζετε παιδαγωγικά την περίπτωση αυτή σε πρώτη φάση;

α) Προτείνω στους γονείς των μαθητών να προσλάβουν έναν αδιόριστο εκπαιδευτικό για να κάνει στα παιδιά τους ιδιαίτερα μαθήματα επί πληρωμή. Έτσι θα δώσω την ευκαιρία στον αδιόριστο εκπαιδευτικό να αποκτήσει διδακτική πείρα και στα παιδιά να βελτιώσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο.

β) Προτείνω στους γονείς των μαθητών να προσλάβουν έναν διορισμένο εκπαιδευτικό για να κάνει στα παιδιά τους ιδιαίτερα μαθήματα επί πληρωμή. Έτσι θα δώσω την ευκαιρία στα παιδιά να βελτιώσουν το γνωστικό τους υπόβαθρο, γιατί ο εκπαιδευτικός αυτός, λόγω και της πείρας του, θα είναι αποτελεσματικός.

γ) Δεν ασχολούμαι καθόλου με το ζήτημα αυτό, γιατί είναι μια υπόθεση που αφορά κυρίως τους γονείς και όχι εμένα. Έτσι οι γονείς θα αντιληφθούν ότι έχουν ευθύνη για την πρόοδο των παιδιών τους.

δ) Ασχολούμαι ατομικά με τον κάθε μαθητή, γιατί η πρόοδος των μαθητών είναι υπόθεση που αφορά και εμένα. Κι έτσι θα γίνει φανερό στους γονείς και στην κοινωνία ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται πραγματικά για την πρόοδο των μαθητών.

16. Διδάσκετε για πρώτη φορά στην Α’ τάξη Λυκείου και παρατηρείτε ότι ένας μαθητής έρχεται στα μαθήματά σας σχεδόν πάντα αδιάβαστος. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης της περίπτωσης αυτής;

α) Ενημερώνω τον διευθυντή της σχολικής μου μονάδας για την περίπτωση αυτή και αναζητούμε από κοινού τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης.

β) Ενημερώνω τον σχολικό σύμβουλο για την περίπτωση αυτή και αναζητούμε από κοινού τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης.

γ) Επικοινωνώ με άλλους συναδέλφους που διδάσκουν στην ίδια τάξη, ενημερώνομαι αν ο μαθητής αυτός πηγαίνει και στα δικά τους μαθήματα αδιάβαστος και στη συνέχεια αναζητώ μόνος μου ή από κοινού με τους συναδέλφους μου τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης.

δ) Συζητώ την περίπτωση αυτή με τον προϊστάμενο γραφείου, στον οποίο ανήκει διοικητικά η σχολική μονάδα στην οποία υπηρετώ, και αναζητούμε από κοινού τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης.

17. Ένα από τα πλεονεκτήματα του «παραδοσιακού τρόπου αξιολόγησης» της σχολικής επίδοσης του μαθητή είναι:

α) ότι περιορίζει το πρόβλημα της υποκειμενικότητας της εξέτασης.

β) ότι περιορίζει τον παράγοντα «τύχη» στην εξέταση των μαθητών.

γ) ότι η διόρθωση των γραπτών κειμένων των μαθητών είναι εύκολη και δεν απαιτεί πολύ χρόνο.

δ) ότι δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να καλύψει με την εξέταση στο τέλος της χρονιάς όλη τη διδαχθείσα ύλη.

18. Σύμφωνα με τον Jean Piaget (Πιαζέ) η μάθηση του παιδιού:

α) είναι παράγωγο της γνωστικής ανάπτυξης.

β) προηγείται της γνωστικής ανάπτυξης.

γ) συντελείται ταυτόχρονα με την είσοδο του μαθητή στο νηπιαγωγείο.

δ) συντελείται ταυτόχρονα με την είσοδο του μαθητή στο δημοτικό σχολείο.

19. Μια από τις μορφές διδασκαλίας που εφαρμόζεται σήμερα στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η:

α) αναλυτικοσυνθετική.

β) μετωπική/μονολογική.

γ) επαγωγική.

δ) απαγωγική.

20. Ο εκπαιδευτικός στη σύγχρονη εποχή πρέπει να διαδραματίζει τον ρόλο τού:

α) κριτή των πάντων.

β) αυστηρού ελεγκτή της συμπεριφοράς των μαθητών.

γ) αυστηρού αξιολογητή της σχολικής επίδοσης των μαθητών.

δ) ειδικού για διδασκαλία και μάθηση.

21. Γιατί ο εκπαιδευτικός της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕΝ πρέπει, στο πλαίσιο μιας σαρανταπεντάλεπτης διδασκαλίας, να χρησιμοποιεί τη διάλεξη για περισσότερο από δεκαπέντε λεπτά;

α) Επειδή, αν μιλήσει περισσότερο, θα ξεφύγει από τα ουσιώδη και θα παρασυρθεί σε επουσιώδη θέματα.

β) Επειδή, αν μιλήσει περισσότερο, θα αποτύχει στη διδασκαλία του και θα υποστεί επίπληξη από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας.

γ) Επειδή, αν μιλήσει περισσότερο, θα χάσει τον ειρμό της σκέψης του και θα γελοιοποιηθεί στους μαθητές.

δ) Επειδή δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν οι μαθητές με απόλυτη συγκέντρωση για πολλή ώρα έναν εκπαιδευτικό, όσο δεινός ρήτορας και αν είναι.

22. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας σας μιλούν συνεχώς μεταξύ τους και κάνουν πολύ θόρυβο. Πώς αντιμετωπίζετε παιδαγωγικά την κατάσταση αυτή σε πρώτη φάση;

α) Παρακαλώ τους μαθητές να κάνουν ησυχία, επισημαίνοντάς τους ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα τιμωρήσω όλους όσοι κάνουν θόρυβο.

β) Παρακαλώ τους μαθητές να κάνουν ησυχία, επισημαίνοντάς τους ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα τιμωρήσω όλους τους μαθητές της τάξης, ανεξάρτητα από το αν μιλούν ή όχι.

γ) Αρχίζω το μάθημα χωρίς να περιμένω να σταματήσει ο θόρυβος, προσδοκώντας ότι έτσι θα σταματήσουν να μιλούν.

δ) Δεν αρχίζω το μάθημα, αλλά περιμένω πρώτα να σταματήσουν να μιλούν και να κάνουν θόρυβο, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσω να έχω επιτυχία στη διδασκαλία.

23. Μπαίνετε μετά το διάλειμμα στην τάξη για να κάνετε μάθημα και παρατηρείτε ότι οι μαθητές σας είναι σκυθρωποί και αναστατωμένοι, γιατί κάποιος συμμαθητής τους τραυματίστηκε ενώ έπαιζε στο διάλειμμα, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης της περίπτωσης αυτής;

α) Αρχίζω το μάθημά μου όπως πάντα, χωρίς να ρωτήσω τους μαθητές τι συνέβη την ώρα του διαλείμματος, προσποιούμενος πως δεν έχω παρατηρήσει κάτι αξιοσημείωτο στη συμπεριφορά τους.

β) Ρωτώ τους μαθητές τι συνέβη στο διάλειμμα, τους δίνω συμβουλές να είναι άλλη φορά πιο προσεκτικοί και αμέσως αρχίζω το μάθημα.

γ) Ρωτώ τους μαθητές τι συνέβη στο διάλειμμα, συζητώ για λίγο μαζί τους και μετά αρχίζω το μάθημα.

δ) Ρωτώ τους μαθητές τι συνέβη στο διάλειμμα, συζητώ μαζί τους διεξοδικά και, αφού ηρεμήσουν και έχω χρόνο, αρχίζω το μάθημα.

24. Στο «αυταρχικό στυλ» αγωγής/διαπαιδαγώγησης ο εκπαιδευτικός:

α) αναπτύσσει προσωπικές σχέσεις με τους μαθητές του.

β) επιβάλλει κυρώσεις στους μαθητές χωρίς να τις συζητά και να τις αιτιολογεί.

γ) δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τους μαθητές, γιατί έχει εμπιστοσύνη στις ενέργειες και στις δραστηριότητές τους.

δ) προγραμματίζει τη διδασκαλία του λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές απόψεις και προτάσεις των μαθητών.

25. Η σύγχρονη Διδακτική, σε αντίθεση με την παραδοσιακή, δίνει ιδιαίτερη έμφαση:

α) στην εφαρμογή μιας τυποποιημένης, γενικά αποδεκτής, πορείας διδασκαλίας.

β) στην αποδέσμευση της σχολικής διδασκαλίας από την τυποποίησή της.

γ) στη μείωση της διδακτέας ύλης.

δ) στη μετάδοση όσο το δυνατόν περισσότερων γνώσεων και πληροφοριών.

26. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ισχύει;

α) Σύμφωνα με τη σύγχρονη Παιδαγωγική, ο καλός εκπαιδευτικός γεννιέται και δεν γίνεται.

β) Κατά τον Ρουσσώ, ο άνθρωπος είναι από τη φύση του καλός και (δια)φθείρεται από τις επιδράσεις του κοινωνικού περιβάλλοντος.

γ) Στο πλαίσιο της παραδοσιακής Παιδαγωγικής αποδίδεται μεγάλη βαρύτητα στη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τους μαθητές στην πορεία κατάκτησης της γνώσης.

δ) Διδακτικός υλισμός σημαίνει καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων του ατόμου.

27. Έργο-σταθμός για την Παιδαγωγική επιστήμη και τη Διδακτική είναι:

α) το «Κοινωνικό Συμβόλαιο» του Καντ.

β) η «Μεγάλη Διδακτική» του Κομένιου.

γ) το «Περί Παιδαγωγικής» του Ρουσσώ.

δ) ο «Αιμίλιος ή Περί Αγωγής» του Έρβαρτου.

28. Το παιδαγωγικό ιδεώδες που κυριάρχησε στο εκπαιδευτικό σύστημα των δυτικών κοινωνιών στις αρχές του 20ού αιώνα ήταν το:

α) ανθρωπιστικό.

β) ατομικό.

γ) θρησκευτικό.

δ) κοινωνικό.

29. Κατά την εκπαιδευτική διαδικασία είναι δυνατόν να προκύψουν διαφόρων ειδών προβλήματα (συμπεριφοράς, επικοινωνίας κ.ά.) μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού. Ποιος είναι ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης της περίπτωσης αυτής από τον εκπαιδευτικό; (Η ερώτηση δεν αναφέρεται σε μαθητές που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).

α) Προσπαθεί να επιλύσει μόνος του το πρόβλημα εν τη γενέσει του και δεν αναβάλλει την επίλυσή του για αργότερα.

β) Φροντίζει να επιλύσει από κοινού με τους μαθητές το πρόβλημα εν τη γενέσει του και δεν αναβάλλει την επίλυσή του για αργότερα.

γ) Δεν δρα άμεσα, περιμένοντας να διαπιστώσει πώς θα εξελιχθεί το πρόβλημα, και στη συνέχεια προσφεύγει στον σχολικό σύμβουλο για την επίλυσή του.

δ) Δεν δρα άμεσα, περιμένοντας να διαπιστώσει πώς θα εξελιχθεί το πρόβλημα, και στη συνέχεια προσφεύγει στον ψυχολόγο για την επίλυσή του.

30. Παιδαγωγός στην περίοδο της κλασικής αρχαιότητας ήταν ο μορφωμένος δούλος ο οποίος:

α) φρόντιζε κυρίως τα αγόρια από την ηλικία των δύο έως των τριών χρόνων.

β) φρόντιζε κυρίως τα αγόρια από την ηλικία των τεσσάρων έως των έξι χρόνων.

γ) φρόντιζε κυρίως τα αγόρια από την ηλικία των επτά έως των δεκαοκτώ ή είκοσι χρόνων.

δ) φρόντιζε κυρίως τα αγόρια από την ηλικία των είκοσι δύο έως των είκοσι πέντε χρόνων.

31. Στην ποιοτική αναβάθμιση του έργου της σχολικής μονάδας συμβάλλει, μεταξύ των άλλων, και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Για να επιτελέσει αυτή τη λειτουργία, ένας εκπαιδευτικός οφείλει σε πρώτη φάση να συνειδητοποιήσει ότι:

α) πρέπει πρωτίστως να βελτιώσει την κατάρτισή του στο γνωστικό αντικείμενο, ώστε να συμβάλει στην καλυτέρευση του γνωστικού επιπέδου των μαθητών.

β) πρέπει πρωτίστως να βελτιώσει την παιδαγωγική του κατάρτιση, ώστε να συμβάλει στην καλυτέρευση της συμπεριφοράς του ιδίου και των μαθητών.

γ) πρέπει να καταβάλλει διαρκώς προσπάθειες βελτίωσης σε όλους τους τομείς της κατάρτισής του.

δ) πρέπει να βελτιωθεί σε όλους τους τομείς της κατάρτισής του, απαιτώντας να έχει δίπλα του σε καθημερινή βάση τον σχολικό σύμβουλο.

32. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της μεθόδου project είναι ότι:

α) ενδείκνυται κυρίως για την αξιολόγηση της ατομικής σχολικής επίδοσης του μαθητή.

β) ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ισχύοντος ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

γ) αναπτύσσει την κριτική ικανότητα του μαθητή και την κοινωνική μάθηση.

δ) δίνει στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της σχολιασμένης αφήγησης.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: